Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Utrzymujący się wysoki poziom liczby upadłości firm w Polsce uzasadnia stałą potrzebę oceny ryzyka bankructwa jako szczególnego obszaru ryzyka przedsiębiorstwa. Tabela 1 przedstawia zestawienie liczby upadłości firm w Polsce w latach 2010–2018. Nadwyżka zobowiązań nad aktywami, bez możliwości ich spłaty stanowi formalną przesłankę upadłości, którą można rozumieć jako sytuację bankructwa lub utraty zdolności kontynuacji działania przedsiębiorstwa, spowodowaną brakiem zdolności spłaty1. Celem artykułu jest praktyczna ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu.

Istota ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

Ryzyko jest pojęciem powszechnie rozpoznanym, zdefiniowanym i sklasyfikowanym w zakresie rodzajów ryzyka. Oznacza:

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia straty,
 2. odchylenie pomiędzy wielkością oczekiwaną a otrzymaną, np.:
  • zysku,
  • środków pieniężnych,
  • przepływów pieniężnych,
  • stopy zwrotu,
 3. rosnącą funkcję czasu. Im wyższe są oczekiwane wyniki, tym wyższy jest poziom ryzyka ich nieuzyskania.

Pozostałe 92% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Model controllingu wartości przedsiębiorstwa z perspektywy właścicieli

CIRZ_10_2020_12.jpg

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 09/2020, pokazane zostało, że sama wycena wartości przedsiębiorstwa jest ważna, ale nie pozwala na ocenę poszczególnych obszarów i osób za nie odpowiedzialnych. Jak więc rozliczać i motywować z poziomu właściciela?

Czytaj więcej

HR i controlling – odwieczni wrogowie czy dwie strony tego samego medalu?

CiRZ_9_21.jpg

Co nowego o zarządzaniu przez dane „haerowiec” może powiedzieć „finansiście”? Bo przecież o danych i o liczbach w organizacji nikt nie wie więcej niż właśnie controlling finansowy. Dlaczego w HR 1 plus 3 daje czasem 5? Nie, nie dlatego, że HRowiec nie rozumie zasad matematyki, ale dlatego, że uwzględnia jej niestandardowe działania. I dlatego, że w HR liczby przyjmują mniej oczywisty wymiar głównie dlatego, że ludzi czasem trzeba policzyć inaczej niż według głów lub etatów.

Czytaj więcej

Controlling wartości przedsiębiorstwa ‑ perspektywa włascicieli Cz. 1

CiRZ_9_6.jpg

Opracowanie i realizacja strategii zapewniającej wzrost wartości przedsiębiorstwa jest coraz częściej jednym z głównych zadań zarządów firm. Właściciele oczekują, że wszystkie działania zarządu będą podporządkowane maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, jako inwestycji właścicieli i będą pozwalały właścicielom uzyskiwać szybki i oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału. Mimo powszechnej akceptacji takiego zadania zarządu, wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych, jakie działania i w jaki sposób ma konkretnie realizować zarząd, by rosła wartość przedsiębiorstwa i docelowo zwrot z inwestycji właścicieli.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama