Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Utrzymujący się wysoki poziom liczby upadłości firm w Polsce uzasadnia stałą potrzebę oceny ryzyka bankructwa jako szczególnego obszaru ryzyka przedsiębiorstwa. Tabela 1 przedstawia zestawienie liczby upadłości firm w Polsce w latach 2010–2018. Nadwyżka zobowiązań nad aktywami, bez możliwości ich spłaty stanowi formalną przesłankę upadłości, którą można rozumieć jako sytuację bankructwa lub utraty zdolności kontynuacji działania przedsiębiorstwa, spowodowaną brakiem zdolności spłaty1. Celem artykułu jest praktyczna ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu.

Istota ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

Ryzyko jest pojęciem powszechnie rozpoznanym, zdefiniowanym i sklasyfikowanym w zakresie rodzajów ryzyka. Oznacza:

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia straty,
 2. odchylenie pomiędzy wielkością oczekiwaną a otrzymaną, np.:
  • zysku,
  • środków pieniężnych,
  • przepływów pieniężnych,
  • stopy zwrotu,
 3. rosnącą funkcję czasu. Im wyższe są oczekiwane wyniki, tym wyższy jest poziom ryzyka ich nieuzyskania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Produktywność magazynu – przykład e‑commerce

CiRZ_04_14.jpg

Aby skutecznie konkurować na rynku i przede wszystkim dostarczać klientom produkty na czas, na miejsce i w odpowiedniej ilości, firmy muszą efektywnie zarządzać logistyką. Jest to bowiem, z punktu widzenia ostatecznego klienta – niezauważalny, ale dla firm – często kluczowy element, umożliwiający ich rozwój i skuteczną ekspansję na rynku.

Czytaj więcej

System klasy MES jako narzędzie IoT w służbie controllingowi

CiRZ_3_38.jpg

Jak wiadomo, dzisiejszy controlling w znacznej mierze opiera się na danych dostarczanych przez nowoczesne systemy informatyczne. Powszechną praktyką jest to, że w momencie decyzji o wdrożeniu systemu np. klasy ERP firma decyduje się także na wdrożenie zasad controllingu, chcąc jak najefektywniej wykorzystać możliwości nowego oprogramowania. Niniejszy artykuł zaprezentuje, jakie korzyści może przynieść implementacja systemów różnych klas, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania klasy MES.

Czytaj więcej

Rachunek kosztów działań Activity Based Costing

CiRZ_3_33.jpg

Wysoki stopień złożoności procesów wytwórczych sprawia, że tradycyjne systemy rachunku kosztów nie zawsze dostarczają wystarczających informacji dla potrzeb decyzyjnych, nie zawsze się sprawdzają, aby przypisać poniesiony koszt w odpowiednim miejscu. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie Rachunku kosztów działań ABC.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama