Pakiet przepisów o cenach transferowych wprowadzony od dnia 1 stycznia 2019 r. daje organom komplet narzędzi niezbędnych do skutecznych kontroli w zakresie cen transferowych. W powiązaniu z już wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w strukturach KAS (między innymi utworzeniem centrów kompetencyjnych w zakresie cen transferowych, czyli jednostek wyspecjalizowanych w monitorowaniu i kontroli cen transferowych, w tym przygotowywaniu analiz cen transferowych) należy spodziewać się zwiększenia skuteczności kontroli w nadchodzących latach.

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu przewidywane nowe trendy i podejście do kontroli cen transferowych, których można się spodziewać w najbliższej przyszłości, wnioskując z kierunku wprowadzanych zmian, nowych przepisów oraz ostatnich działań KAS.

Ceny transferowe i uszczelnienie systemu podatkowego

Ceny transferowe są drugim po VAT obszarem szczególnego zainteresowania organów podatkowych pod kątem uszczelnienia systemu podatkowego.

Problem w tym zakresie, z perspektywy władz podatkowych, obrazuje rysunek 1.

Wykres wskazuje dokładnie odwrotną korelację pomiędzy wzrostem PKB i udziałem CIT w PKB. W dłuższej perspektywie czasu taka tendencja jest niemożliwa do utrzymania z punktu widzenia budżetu państwa. Oznacza to, iż należy liczyć się z domykaniem luki podatkowej w obszarze CIT jako priorytetem władz podatkowych w nadchodzących latach. A jedna z głównych możliwości zwiększenia podstawy opodatkowania w CIT wiąże się z obszarem cen transferowych. Intensywne działania w tym zakresie możemy obserwować już od kilku lat.

Kontrole cen transferowych

Liczba kontroli i wartość doszacowań w zakresie cen transferowych systematycznie rosną. Należy wskazać również postępującą profesjonalizację władz podatkowych w zakresie kontroli cen transferowych. Większość podatników, którzy przeżyli taką kontrolę, ma sporo negatywnych doświadczeń i miałaby dużo zastrzeżeń do poprzedniego zdania. Tym niemniej, w porównaniu do lat ubiegłych należy wskazać, iż organy podatkowe wyposażone są już w profesjonalne bazy służące do przygotowywanie analiz cen transferowych, a utworzone centra kompetencyjne pomagają inspektorom z lokalnych urzędów w prowadzeniu kontroli i sporządzaniu analiz cen transferowych. Niestety współpraca w tym zakresie nie zawsze jest idealna, a rozdzielenie kompetencji merytorycznych od osoby fizycznie dokonującej kontroli w spółce rodzi szereg problemów i nieporozumień. Tym niemniej jest to trudna do pominięcia zmiana systemowa w podejściu władz podatkowych do kontroli w zakresie cen transferowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Metoda NPV@Risk na przykładzie basenu kąpielowego

CiRZ_242_44.jpg

Projekt inwestycyjny zawsze wiąże się z ryzykiem, że nie będzie on tak rentowny, jak założono w fazie jego planowania, co może wynikać z błędów w planowaniu przepływów pieniężnych, błędów w fazie realizacji projektu czy materializacji ryzyka już w fazie eksploatacji.

Czytaj więcej

Metody prognozowania sprzedaży

CiRZ_242_23.jpg

Metod tworzenia prognoz sprzedaży jest wiele – jedni polegają na własnej intuicji, drudzy kierują się badaniami marketingowymi, a jeszcze inni opierają się na zaawansowanych badaniach statystycznych. Każde z podejść ma swoje plusy i minusy, a dokładność szacunków zależy od wielu uwarunkowań determinujących to, czy przyjęte założenia będą pokrywały się z rzeczywistością.

Czytaj więcej

Korzyści z zastosowania gniazd produkcyjnych

CiRZ_242_11.jpg

Przemysł pędzi z zawrotną prędkością. Mimo to rewolucja, jakiej dokonał Henry Ford ponad 100 lat temu, przetrwała do dziś. To zasada produkcji taśmowej, tzw. linia produkcyjna. Oczywiście to nie znaczy, że nie została udoskonalona. Wręcz przeciwnie – to właśnie rosnąca konkurencyjność oraz wzrost wymagań klienta zmusiły firmy do ciągłego doskonalenia koncepcji zapoczątkowanej na progu XX w.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama