Ustawodawca polski przewidział szereg umów, z których mogą korzystać pracodawcy. Dotychczas najbardziej pożądaną wśród potencjalnych pracowników jest umowa o pracę. Jednak coraz bardziej popularnym staje się kontrakt. Czym jest? Która z tych umów jest bardziej korzystna? W niniejszym artykule porównane będą umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz kontrakt. Skupmy się głównie na porównaniu umowy o pracę i umowy opartej na zasadzie kontraktu, opisując korzystne i negatywne strony obydwu umów dla pracownika oraz pracodawcy.

W aspekcie informacji docierających ze źródeł najbardziej poczytnych mediów umowy cywilnoprawne są niekorzystnie postrzegane przez pracowników i określane jako tzw. umowy śmieciowe. Jednak nieliczna grupa pracodawców jest skora do zaoferowania umowy o pracę – często ma to związek z charakterem wykonywanej pracy. Umowa o pracę łączy się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, które musi uregulować pracodawca i po części również pracownik. Liczna grupa zawodów w szczególności narażonych na duże ryzyko ewentualnych wypadków przy pracy, nie pozostawia sobie wyboru i wymusza zawieranie tradycyjnych umów o pracę. Dotychczas umowy oparte na nieskodyfikowanych zasadach kontraktu, były domeną stanowisk menedżerskich – w chwili obecnej zdobywają coraz większą popularność wśród pracowników nie tylko kadry zarządzającej, ale również specjalistycznej, w szczególności w branżach IT, budowlanych, naftowo-gazowych, energetycznych i szeroko rozumianego przemysłu. Forma kontraktu jest dużo popularniejszą formą zatrudnienia stosowaną przez zagraniczne firmy, działające na swoim rodzimym rynku i w Polsce, o czym część naszych rodaków zaczyna się coraz częściej przekonywać. Czy to oznacza próby ominięcia płacenia wyższych podatków i działania na niekorzyść swoich pracowników? Nie zawsze, a nasze polskie negatywne nastawienie do zawierania umów z pracodawcą innych niż umowa o pracę ma swoją podstawę w powszechnym stosowaniu tzw. umów śmieciowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama