Podstawą poprawnego funkcjonowania rynku obrotu instrumentami finansowymi jest transparentność i równe traktowanie wszystkich jego uczestników. Informacje, które są udostępniane przez uczestników rynku publicznego stanowią bazę dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa oraz potencjalnych perspektyw rozwojowych. Jeżeli rynek jest przejrzysty i bezpieczny – to inwestorzy chętniej będą na nim zawierać transakcje. Dlatego tak ważne jest wypełnianie przez podmioty zobowiązane ciążących na nich obowiązków informacyjnych.

Audyt spółek notowanych na giełdzie

Samo wywiązanie się z obowiązków informacyjnych, do których zobligowane są przedsiębiorstwa notowane na giełdzie papierów wartościowych są bardzo ściśle powiązane z koniecznością przeprowadzenia audytu, bowiem jest on niezaprzeczalnym potwierdzeniem poprawności i rzetelności prawidłowego raportowania, które jest niezwykle ważne dla poszczególnych odbiorców.

Równy i niezwłoczny dostęp inwestorów do rzetelnie, a także zrozumiale przekazanych, istotnych informacji dotyczących emitenta lub wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych notowanych na rynku zorganizowanym jest fundamentem rynku kapitałowego. Prawidłowy sposób wypełniania obowiązków informacyjnych wpływa na przejrzystość rynku, co z kolei przekłada się na wzrost zaufania inwestorów do tegoż rynku. W konsekwencji rośnie również jego znaczenie dla emitentów papierów wartościowych, którzy poszukują finansowania od szerokiego grona inwestorów oraz dla inwestorów, którzy mogą inwestować posiadane środki w poszczególne podmioty. Te korzystne dla emitenta okoliczności wiążą się jednak ze swego rodzaju „kosztem”, tj. koniecznością wypełniania obowiązków informacyjnych, jakie ciążą na emitencie, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. Ten „koszt” w przypadku emitenta rzetelnie wypełniającego omawiane obowiązki przekłada się na wyższą wycenę rynkową jego papierów wartościowych, co przy ich kolejnej emisji ma niebagatelne znaczenie dla ceny, po jakiej będzie możliwe zbycie nowych papierów wartościowych. Omawiając znaczenie rzetelnego raportowania nie można nie wspomnieć o tym, że terminowe przekazywanie wymaganych informacji do publicznej wiadomości przez zobowiązanych do tego emitentów istotnie ogranicza skalę bardzo szkodliwego dla rynku kapitałowego zjawiska, tj. wykorzystywania informacji poufnych, czyli nielegalnego korzystania z przewagi informacyjnej przez osoby posiadające cenotwórcze informacje i dokonujące transakcji na stosownych instrumentach finansowych. Znaczna skala występowania takich zachowań wpływa na istotne osłabienie zaufania do rynku.

Jak zatem widać, rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych ma istotny i pozytywny wpływ nie tylko na postrzeganie emitenta, czyli jego szanse na relatywnie tańsze pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym, ale wpływa również, w wyniku minimalizowania ryzyka popełniania czynów niedozwolonych przez uprzywilejowane informacyjnie osoby, na budowanie zaufania do całego rynku. W tym wszystkim bardzo istotną rolę odgrywa również audyt – nie tylko finansowy, a audyt całego przedsiębiorstwa, począwszy od poznania specyfiki danej jednostki, po weryfikację wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, kontrolach wewnętrznych, które pozwalają ograniczyć wszelkie ryzyka oraz finalnie dane finansowe – będące dla inwestorów kluczowymi danymi, bowiem każdy inwestor życzy sobie, aby jego spółka była rentowna i osiągała świetne wyniki finansowe.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Ryzyko ukryte w dźwigniach

Ryzyko ukryte w dźwigniach

Wiele firm ulega pokusie wykorzystanie efektów, jakie drzemią w dźwigniach finansowych i operacyjnych. Niestety liczni przedsiębiorcy nieświadomi ryzyka, jakie wiąże się z wykorzystywaniem dźwigni, musieli zamknąć swoją działalność. Niepokój może budzić fakt, że nadal wielu menedżerów nie chce dostrzegać zagrożeń wynikających z tak zwanego lewarowania.

Czytaj więcej

Analiza inwestycji rzeczowych: metody oceny ryzyka

Analiza inwestycji rzeczowych: metody oceny ryzyka

Bardzo istotnym elementem oceny projektu jest zbadanie ryzyka. Punktem wyjścia powinna być dla ciebie identyfikacja czynników ryzyka. Ocena ryzyka może okazać się trudna, bowiem dotyczy niepewnej przyszłości. Nie wiesz na pewno, jak nawet w najbliższym, a tym bardziej w dalszym okresie, będzie wyglądać otoczenie firmy, które przecież decyduje zarówno o przychodach, jak i jej kosztach. Jedną z lepszych metod oceny ryzyka w przypadku inwestycji rzeczowych jest analiza wrażliwości.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.