Od 8 kwietnia 2022 r. obowiązują rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych (CT) w zakresie PIT oraz CIT. Nowelizacje wprowadzają zmiany w zawartości lokalnych i grupowych dokumentacji CT. Przedstawiamy, co należy uwzględnić, sporządzając dokumentacje podatkowe.

Zmiany w dokumentowaniu cen transferowych – nowelizacja rozporządzeń MF

Zmiany w lokalnych dokumentacjach CT

Transakcje kontrolowane niezawierające analizy porównawczej lub zgodności. Przypominamy, że w przypadku:

( 1 ) transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą;

( 2 ) transakcji innych niż transakcje kontrolowane, zawierane z mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

  • lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności (art. 23zc ust. 3a updof i art. 11q ust. 3a updop).

Po nowelizacji dokumentacja określona w pkt. 1 powinna zawierać informację o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy przez wskazanie, czy podmiot powiązany w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki do uznania za mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę (zob. tabela).

Co ważne, informacje określone w tabeli powinny być umieszczone także w dokumentacji cen transferowych sporządzanej dla transakcji, która może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

Oznaczenie kraju lub terytorium wydającego numer identyfikacyjny

Lokalna dokumentacja CT w zakresie opisu transakcji powinna zawierać numer identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju. Po zmianie, jeżeli sporządzający transakcje poda dla podmiotu inny numer identyfikacyjny, dodatkowo powinien umieścić przy nim oznaczenie kraju lub terytorium wydania tego numeru. Minister Finansów nie odniósł się przy tym, od kiedy ten element powinien znaleźć się w dokumentacjach. Z pewnością należy go zawrzeć w dokumentacjach lokalnych sporządzanych po 8 kwietnia 2022 r.

Nowy element analizy CT

Dokumentujący transakcje, którzy są zobowiązani do umieszczenia w niej analizy cen transferowych, mają obowiązek zawarcia w analizie: „przyjętych zasad dotyczących praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach – w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze”.

Dokumentacja cen transferowych może nie zawierać tego elementu, jeżeli przed dniem wejścia w życie zmian (to jest przed 8 kwietnia 2022 r.) podmioty obowiązane do sporządzenia tej dokumentacji złożyły urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Grupowa dokumentacja CT

Po zmianach grupowa dokumentacja CT obejmować ma także wykaz i zwięzły opis porozumień inwestycyjnych oraz porozumień podatkowych, wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami. Porozumienia inwestycyjne i porozumienia podatkowe są nowymi instytucjami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu, zatem ta zmiana dotyczy dokumentacji sporządzanych za 2022 r. i kolejne lata przez podmioty, które takie porozumienia zawarły.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 777
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. z 2022 r. poz. 778
  • art. 23zc ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 655
  • art. 11q ust. 3a updop ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 655

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

e‑US z ułatwieniami dla spółek, fundacji i stowarzyszeń

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie.

Czytaj więcej

Sprzedaż przez platformy sprzedażowe z dodatkowym obowiązkiem raportowania

Sprzedaż przez platformy sprzedażowe z dodatkowym obowiązkiem raportowania

1 lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zobowiązujące operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej te obowiązki.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.