Wniesienie aportem przez zagranicznych wspólników wszystkich udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego nie stanowi optymalizacji podatkowej. Nie jest też optymalizacją wypłata dywidend, dokonana po zmianie struktury własnościowej, na rzecz nowego i jedynego wspólnika (udziałowca) spółki polskiej. Takie stanowisko zajął Szef Krajowej Administracji Skarbowej w wydanej opinii zabezpieczającej.

Opinia zabezpieczająca została wydana na wniosek polskiej spółki z o.o., której wspólnikami są trzy osoby fizyczne z Włoch. Włosi mieli także spółkę włoską, w której planowali podnieść kapitał zakładowy i następnie wnieść do niej jako aport udziały w polskiej spółce z o.o. W wyniku tej operacji jedynym wspólnikiem spółki z o.o. byłaby spółka włoska. Tak przeprowadzona operacja nie wiązałaby się z powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie włoskich wspólników oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie spółki włoskiej. Spółka zapytała, czy w związku z tym przeprowadzona operacja podlega ustawowym kryteriom unikania opodatkowania wskazanym w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości osiągnięcia przez wnioskodawców korzyści podatkowych, można przyjąć, że w danych okolicznościach korzyści podatkowe nie pozostają w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie jest sztuczny.

Jak stwierdzono w opinii:

Szef KAS zauważa, że celem planowanej czynności jest utworzenie grupy kapitałowej poprzez przekazanie kontroli nad spółką polską bezpośrednio do spółki włoskiej, w celu uproszczenia aktualnej struktury korporacyjnej i wyeliminowania nieefektywności związanych z pośrednim powiązaniem obu spółek. Wskazać należy, że spółka włoska funkcjonuje na rynku dłużej oraz posiada siedzibę w kraju miejsca zamieszkania członków rodziny, naturalnym kierunkiem działań zarządczych jest powierzenie spółce włoskiej funkcji dominującej w nowo utworzonej grupie kapitałowej. Nie można zatem uznać, że wybór spółki włoskiej na spółkę holdingową jest nieracjonalny i nosi znamiona sztuczności. Stworzenie struktury holdingowej łączącej spółki działające w jednym segmencie rynku i posiadające podobną strukturę własnościową należy uznać za racjonalne działanie, które pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów finansowych posiadanych przez obie spółki – poprzez ich bezpośrednie powiązanie i wyeliminowanie ze struktury ich powiązań tych o charakterze osobowym.

Istotny także z punktu widzenia oceny sztuczności działania wnioskodawców jest fakt, że spółka polska dotychczas regularnie wypłacała dywidendę swoim udziałowcom, a brak wypłaty dywidendy w ostatnim roku nie jest spowodowany planowaną czynnością, ale pandemią COVID-19. W spółce polskiej nie zostały nagromadzone znaczne zyski niepodzielone, które po przeprowadzeniu czynności mogłyby podlegać zakumulowanej wypłacie.

Jak wcześniej wskazano, decyzja o wypłacie dywidendy będzie uzależniona od sytuacji finansowej spółki polskiej, stabilności otoczenia gospodarczego oraz dalszych perspektyw biznesowych, jak również od sytuacji finansowej spółki włoskiej.

W konsekwencji, w okolicznościach przedstawionych przez wnioskodawców, Szef KAS stwierdza, iż w oparciu o przedstawiony opis planowanych czynności nie można zidentyfikować ustawowej przesłanki sztucznego sposobu działania.

Ważne! Redakcja przypomina, że klauzula przeciw unikaniu opodatkowania ma zastosowanie, gdy głównym celem działania podatnika jest dążenie do uniknięcia opodatkowania. Podatnik nie uzyska korzyści podatkowej, jeśli jej uzyskanie było „głównym lub jednym z głównych celów dokonania danej czynności, a sposób działania był sztuczny” (art. 119a-119zfn Ordynacji podatkowej). Podatnicy obawiający się zastosowania klauzuli mają prawo wystąpienia do Szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej. Uzyskanie pozytywnej opinii chroni przed stosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 25 maja 2021 r. (sygn. DKP3.8011.31.2020)

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 9/2021

Codec Polska zmienia się w Cogit

Cogit to nowa nazwa polskiego oddziału firmy Codec. Zmiana nazwy oraz logo firmy są zwieńczeniem zmian w strukturze właścicielskiej, które miały miejsce w listopadzie 2019 roku oraz wykupu menedżerskiego zrealizowanego przez Zarząd.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2021

Ogłoszono nowy Krajowy Standard Rachunkowości

Pojawił się nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Dotyczy on stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem lub nie, założenia kontynuacji działalności, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.