W związku z opublikowaniem przez NBP średniego kursu euro obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022 r., znane są już kwoty graniczne dla sumy aktywów oraz przychodów netto osiągniętych w 2022 r. zobowiązujące niektóre jednostki do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.

Są to odpowiednio kwoty: 11 724 750 zł (równowartość 2 500 000 euro dla aktywów) i 23 449 500 zł (równowartość 5 000 000 euro dla przychodów).

W związku z opublikowaniem przez NBP średniego kursu euro obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022 (tabela nr 252/A/NBP/2022 z 30 grudnia 2022 r.) wiadomo już, kto będzie miał obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2023. Są nimi następujące jednostki:

( 1 ) banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,

( 1 A ) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

( 2 ) jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

( 2 A ) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

( 2 B ) krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,

( 3 ) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

( 4 ) pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (dla sprawozdań finansowych za 2023 r. brane są zatem pod uwagę dane za 2022 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła co najmniej 11 724 750 zł (równowartość w walucie polskiej 2 500 000 euro przeliczona według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022 r., który wyniósł 4,6899 zł/euro),

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły co najmniej 23 449 500 zł (równowartość w walucie polskiej 5 000 000 euro, przeliczona według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022 r., który wyniósł 4,6899 zł/euro).

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe:

spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,

roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR,

roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami,

roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

sprawozdania finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych. |

Podstawa prawna:

art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ost. zm. Dz.U z 2022 r. poz. 1488),

art. 14b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647; ost. zm. Dz.U. z 2022 poz. 2745,

art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587; ost. zm. Dz.U z 2022 r. poz. 2745.

www.nowy.inforlex.pl

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Czy wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R – interpretacja ogólna MF

Czy wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R – interpretacja ogólna MF

Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej wydanej w tej sprawie. Ulga badawczo-rozwojowa jest regulowana w art. 26e updof i art. 18d updop. Przepisy art. 26e ust. 2 pkt 1 updof i art. 18d ust. 2 pkt 1 updop stanowią, że za koszty kwalifikowane, tj. koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułu zatrudnienia oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. W praktyce często zdarza się, że pracownicy wykonujący czynności w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności badawczo-rozwojowej chorują albo przebywają na urlopach.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Planowane jest zwiększenie kontroli nad importem oraz wwozem i wywozem środków pieniężnych do i z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.