W 2020 r. do 1 000 000 euro ma wzrosnąć limit uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie limit ten wynosi równowartość 250 000 euro.

Rząd pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki niej w 2020 r. ma zostać podniesiony limit uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z równowartości 250 000 euro do 1 000 000 euro. To oznacza, że w 2020 r. limit ten wyniósłby po przeliczeniu na złote 4 373 400 zł, a nie 1 093 350 zł.

Docelowo limit uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma wynosić równowartość 2 000 000 euro.

Planowane zmiany mają na celu zwiększenie liczby podatników, którzy mogliby korzystać z uproszczonej formy opodatkowania PIT.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 11/2019

Obowiązkowy split payment – konieczne oznaczenie na fakturze

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. „mechanizm podzielonej płatności”.

Czytaj więcej

Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT w 2020 r.?

Do końca 2019 r. pozostały niespełna 2 miesiące. U wielu pracodawców jest to okres wzmożonej pracy. Warto zatem przeanalizować ilość wypracowanych dotychczas przez pracowników godzin nadliczbowych, w celu uniknięcia przekroczenia obowiązującego limitu. Zlecenie większej ilości godzin nadliczbowych niż dopuszczalna granica stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2019

XIII Zjazd Użytkowników Systemu EURECA

W dniach 26–27 września 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty koło Warszawy odbył się coroczny Zjazd Użytkowników Systemu EURECA. Było to już trzynaste spotkanie controllerów i dyrektorów finansowych, którzy wykorzystują system controllingowy EURECA do planowania, budżetowania, prognozowania, kalkulacji i oceny rentowności oraz do analizy i wizualizacji informacji zarządczych. Redakcja Controllingu i Rachunkowości Zarządczej miała przyjemność objąć patronat medialny nad wydarzeniem, fundując nagrody dla uczestników.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama