Oto kolejne dwa etapy rozwiązania warsztatu z numeru 10/2005 „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej” – sporządzenie budżetu kosztów zarządzania i obsługi spółki oraz rachunku wyników.

Na budżet kosztów zarządzania i obsługi spółki składają się koszty: zarządzania spółką, działu księgowości oraz koszty ogólne, które dotyczą całego przedsiębiorstwa. Na koszty ogólne przedsiębiorstwa składają się koszty usług prawnych, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (poza wydziałem produkcyjnym), ZFŚS, usług informatycznych itp. Innymi słowy, takich pozycji kosztowych, których nie można przypisać do innych miejsc powstawania kosztów lub też procesów. Ta pozycja kosztów nie może być absolutnie „śmietnikiem'' kosztowym, gdzie łatwo coś się tam „wrzuca''. Układ budżetu przedstawia tabela 1.

Ostatni budżet to budżet kosztów spółki. Kształt tego budżetu będzie również zależeć od potrzeb informacyjnych odbiorcy. Zapewne zarząd spółki będzie potrzebował wersji bardziej ogólnej niż np. specjalista ds. controllingu.

Wersję uproszczoną przedstawia tabela 2, która obrazuje tylko układ globalny z uwzględnieniem procesów i MPK oraz według rodzajów działalności z uwzględnieniem pozycji kalkulacyjnych kosztów (tabela 3). Natomiast tabela 4 przedstawia budżet kosztów w wersji rozwiniętej.

 

 

W dzisiejszej rzeczywistości informatycznej nie ma z tym problemów, czyli przedstawiania ostatecznych wyników w formie różnych raportów. Do tego wystarczy arkusz kalkulacyjny z odpowiednio opracowanymi formularzami budżetowymi, a dane w arkuszu kalkulacyjnym będą właściwie powiązane.

I ostatni element naszego warsztatu dotyczy opracowania i sporządzenia rachunku wyników na podstawie zasad wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników. Sporządzenie budżetów nie może być tylko sztuką dla sztuki. Proces budżetowania kosztuje i trzeba zaangażować odpowiednie zasoby.

Po sporządzeniu budżetu spółki należy teraz odpowiedzieć sobie na pytania:

  • czy produkcja krzeseł czerwonych i niebieskich jest opłacalna,
  • jaki wynik na poziomie operacyjnym osiągnie spółka,
  • jaki wpływ na wynik na poziomie operacyjnym ma amortyzacja?
Odpowiedź na te pytania możemy otrzymać poprzez sporządzenie planowanego rachunku wyników. Proponowany rachunek wyników przedstawia tabela 5.

Analiza planowanego rachunku wyniku wykazuje, że oba produkty są rentowne. W kosztach produktów uwzględniono tylko koszty zmienne, w tym koszty sprzedaży, które są odpowiednio przypisane produktom. Również wynik na działalności produkcyjnej jest dodatni i koszty stałe wydziału produkcyjnego mają pokrycie. Pełną informację możemy jednak uzyskać po analizie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Także koszty zarządzania spółką oraz koszty działalności marketingowej mają pokrycie w źródłach przychodów. Tu należy od razu pewną rzecz wyjaśnić.

W przypadku prowadzenia kampanii reklamowej czy też promocji konkretnego produktu należy przypisać te koszty bezpośrednio produktowi. W przypadku gdy kampania reklamowa dotyczy całości spółki, np. promocji marki, to tylko te koszty można przypisywać jako koszty całej spółki (jak w tabeli 5).

I ostatni problem naszego warsztatu to sposób ujęcia kosztów amortyzacji w budżetach i tym samym w rachunku wyników. Różne są możliwości w tym zakresie.

W tym przypadku przyjęto, że koszty amortyzacji ujmowane są tylko w rachunku wyników dla potrzeb określania wyniku przedsiębiorstwa. Amortyzacja będzie w tym przypadku kosztem stałym i kierownicy poszczególnych działów nie mają wpływu na jej wysokość. Natomiast amortyzacja ma wpływ na wynik i przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. Stąd na poziomie zarządu musi być szczególnie monitorowana. W przypadku kiedy wynik finansowy operacyjny będzie dodatni, a po uwzględnieniu amortyzacji będzie ujemny, oznacza to, że w przyszłości przedsiębiorstwo nie będzie miało za co odtworzyć swojego majątku, gdyż po prostu na niego nie zarabia.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość (9 czerwca 2020)

9 czerwca odbędzie się już ostatnie z czterech wydarzeń składających się na „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją firmy lub upadłością w czasie pandemii zostanie zamknięty cykl bezpłatnych konferencji online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama