PSA dopiero w marcu 2021 r.

Tekst otwarty nr 2/2020

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

9 stycznia 2020 r. Sejm przegłosował ustawę nowelizującą przewidującą przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną (PSA). Pierwotnie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej miały wejść w życie 1 marca 2020 r. Roczne przesunięcie tego terminu jest konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego i konieczności skoordynowania zmian dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego oraz PSA.

Podsumowując, przepisy dotyczące PSA wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tematy związane z PSA będziemy opisywać w przyszłości na łamach „Mk”.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • art. 15 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – druk Sejmowy nr 45, ustawa została skierowana do Senatu.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama