Polityka pieniężna

Tekst otwarty nr 2/2012

W 2011 r. podwyżki, w 2012 r. obniżki

  •  Rok temu pisaliśmy, że spóźniona nieco w swych decyzjach Rada Polityki Pieniężnej dokona czterech podwyżek po 25 pkt bazowych w 2011 r. Nasza prognoza zmaterializowała się już w pierwszej połowie roku, po tym jak RPP zaczęła zacieśniać politykę pieniężną w styczniu. W drugiej połowie roku, przy inflacji utrzymującej się wyraźnie powyżej celu i przy presji na osłabienie złotego, Rada nie zmieniła nieformalnego restrykcyjnego nastawienia.
  •  Teoretycznie RPP mówi więc dziś, że wciąż bardziej prawdopodobne są podwyżki niż obniżki stóp procentowych. Wydaje nam się jednak, że 2012 r. w praktyce będzie wyglądał inaczej i po zmianie nastawienia w najbliższych miesiącach na neutralne dojdzie następnie do obniżek stóp. Niemniej, zdajemy sobie sprawę, że otoczenie inflacyjne będzie wciąż stawiało RPP przed dylematem: Czy prowadzić bardziej ekspansywną politykę pieniężną w sytuacji, gdy inflacja jest (wyraźnie) powyżej celu, przy jednoczesnym (wyraźnym) spowolnieniu gospodarczym?

Polityka interwencji będzie kontynuowana

  •  Jeszcze w kwietniu 2010 r. NBP interweniował na rynku walutowym, aby osłabić złotego, a zaledwie kilka kwartałów później był aktywny na rynku (wraz z BGK), ale starając się nie dopuścić do nadmiernej deprecjacji. Według naszych szacunków, NBP przeznaczył na to w 2011 r. ok. 1–2 mld euro.
  •  Ponieważ zakładamy, że w pierwszej połowie roku globalnie może dominować awersja do ryzyka i złoty może wciąż pozostawać pod presją, NBP pozostanie prawdopodobnie aktywny na rynku. Będzie to na takich samych zasadach jak w 2011 – brak obrony określonego poziomu kursu, ale uczestnictwo na rynku w sytuacji nadmiernych wahań. Podobnie jak w 2011 r., na rynku obecny będzie również BGK, co może zmniejszać potencjał do osłabienia złotego w warunkach pogorszenia nastrojów.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama