Polityka fiskalna

Tekst otwarty nr 3/2013

Deficyt finansów publicznych na poziomie 3,5% PKB

  • Deficyt budżetowy, według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, wyniósł na koniec stycznia około 8,4 mld zł, co stanowiło 23% rocznego planu na ten rok w wysokości 35,6 mld zł. Wiceminister Hanna Majszczyk powiedziała, że dochody budżetowe były zgodne z planem, w tym dochody z VAT były zgodne z szacunkami resortu, podczas gdy z PIT okazały się znacząco lepsze od przewidywań. Wysoka realizacja deficytu budżetowego po styczniu nie jest zaskoczeniem. Historycznie ten miesiąc charakteryzuje się wysokimi wydatkami związanymi z dotacjami do FUS, obsługą długu, a także na rzecz budżetu unijnego. Resort finansów w opublikowanym pod koniec stycznia raporcie „Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych w III kwartale 2012 r.” wskazuje, że sektor instytucji rządowych i samorządowych według ESA 95 w III kwartale 2012 r. zanotował deficyt w wysokości 11,2 mld zł (wobec deficytu na poziomie 8,4 mld zł w II kwartale 2012 r. i wobec 5,8 mld zł w III kwartale 2011 r.), co stanowiło 2,9% PKB. Sądzimy, że ostatnie miesiące 2012 r. przyniosły dalszy wzrost deficytu sektora finansów publicznych, co wynikało z dalszego pogorszenia wyniku FUS i FP. Podtrzymujemy, że w całym 2012 r. deficyt sektora finansów publicznych stanowił około 3,5% PKB.

Zobacz również

Czy wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R – interpretacja ogólna MF

Czy wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R – interpretacja ogólna MF

Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej wydanej w tej sprawie. Ulga badawczo-rozwojowa jest regulowana w art. 26e updof i art. 18d updop. Przepisy art. 26e ust. 2 pkt 1 updof i art. 18d ust. 2 pkt 1 updop stanowią, że za koszty kwalifikowane, tj. koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułu zatrudnienia oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. W praktyce często zdarza się, że pracownicy wykonujący czynności w ramach prowadzonej przez pracodawcę działalności badawczo-rozwojowej chorują albo przebywają na urlopach.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Planowane jest zwiększenie kontroli nad importem oraz wwozem i wywozem środków pieniężnych do i z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.