Złożenie tzw. czynnego żalu uwalnia podatnika od odpowiedzialności karnoskarbowej m.in. w przypadku naruszenia terminu złożenia wymaganych informacji podatkowych. MF przypomniał, że podatnicy mają możliwość złożenia czynnego żalu także w przypadku naruszenia terminu złożenia wymaganych informacji dotyczących schematów podatkowych, cen transferowych, rachunków raportowanych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT z deklaracją.

Podatnicy mogą złożyć czynny żal dotyczący schematów podatkowych, cen transferowych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT

W treści komunikatu MF z 26 kwietnia 2021 r. czytamy, że:

Podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie przekażą:

→ informacji o schematach podatkowych (MDR),

→ informacji o cenach transferowych (TPR-C) i (TPR-P),

→ powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P),

→ informacji o grupie podmiotów (CBC-R),

→ informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

→ (FAT-1),

→ informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz

→ sprawozdań finansowych,

do właściwego organu, mogą złożyć tzw. czynny żal (na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, kks).

Z możliwości złożenia czynnego żalu mogą też skorzystać podatnicy, którzy nie przekazali w terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do właściwego urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją (potwierdza to komunikat MF z 31 marca 2021 r.).

Jak i do kogo złożyć czynny żal

Czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu.

Czynny żal można złożyć korzystając z serwisu e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy logowanie przez:

→ login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub

→ aplikację mObywatel.

Kiedy czynny żal jest skuteczny

Aby złożenie czynnego żalu było skuteczne, należy spełnić warunki określone w art. 16 kks, w tym m.in.:

→ podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego,

→ złożyć wymaganą informację, sprawozdanie albo przesłać JPK_VAT z deklaracją.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

( 1 ) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

( 2 ) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Z korzyści wynikających z prawa do złożenia czynnego żalu nie może skorzystać sprawca, który:

( 1 ) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

( 2 ) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

( 3 ) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;

( 4 ) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 6/2021

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu TAX FREE

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu TAX FREE

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie elektronicznego dokumentu TAX FREE, który od 1 stycznia 2022 r. ma zastąpić dokument papierowy. Dokument elektroniczny ma zawierać dodatkowe dane w stosunku do tych wymaganych obecnie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2021

Nowy obowiązek pracodawców – coroczna informacja o różnicach w poziomie płac kobiet i mężczyzn

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników będą monitorować i corocznie informować resort pracy o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Taki obowiązek przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama