Do Sejmu RP wpłynęły dwa rządowe projekty ustaw wprowadzające zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Planowane zmiany mają związek m.in. z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej i koniecznością ujawniania informacji o dochodach z tytułu ukrytych zysków.

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości wynikają z:

( 1 ) Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – (druk nr 642). Projekt przewiduje że ustawie o rachunkowości nowe brzmienie ma otrzymać zdanie pierwsze art. 36 ust. 2. Zmiana dotyczy doprecyzowania terminologii i jej ujednolicenia we wszystkich aktach prawnych w odniesieniu do kapitału zakładowego spółek uregulowanych w K.s.h. w związku z wprowadzeniem (od 1 marca 2021 r.) prostej spółki akcyjnej.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości mają wejść w życie 1 marca 2021 r.

( 2 ) Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643). Projekt przewiduje że w ustawie o rachunkowości w załączniku nr 1 dodatkowych informacji i objaśnień w ustępie 1 planuje się dodanie pkt 20. W punkcie tym będzie trzeba ujawniać informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2020

Trudna sztuka dawania prezentów

Obdarowywanie to nie lada sztuka. Gdyby tak nie było, w domach nie zalegałyby nam nietrafione prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jeszcze gorzej bywa z podarunkami biznesowymi – w końcu, ile potrzeba nam kalendarzy, pendrive’ów czy firmowych kubków. A przecież tym, co liczy się w biznesie, są szczegóły i dobre wrażenie. Zadbajmy o nie!

Czytaj więcej

Projekt zmian w VAT na 2021 r.

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama