MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT zostało rozporządzeniem przedłużone z 31 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przesunięcie niektórych zmian w podatku u źródła

Przesunięcie terminu stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do końca 2019 r. oznacza, że do końca 2019 r. płatnicy i podatnicy podatku u źródła powinni stosować w tym zakresie reguły obowiązujące do końca 2018 r. Tym samym nie muszą jeszcze stosować art. 26 ust. 2e updop wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, gdyby suma wypłaconych jednemu kontrahentowi należności podlegających podatkowi u źródła przekroczyła w roku podatkowym płatnika próg 2 mln zł, byłby on obowiązany, co do zasady, pobrać WHT przy zastosowaniu stawki ustawowej. Dotyczy to m.in wypłaty dywidend do krajowych podatników i płatności na rzecz podmiotów zagranicznych objętych WHT. Przesunięcie terminu stosowania art. 26 ust. 2e updop oznacza, że do końca 2019 r. płatnicy nie mają obowiązku poboru WHT według stawki podstawowej po przekroczeniu progu 2 mln zł. Płatnik nie będzie musiał także składać elektronicznego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów pozwalających na stosowanie ulgi w WHT po tym, jak jego płatności do danego kontrahenta przekroczą w 2019 r. próg 2 mln zł.

Pozostałe 46% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2020

Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital, Scott Kupor

Poznaj myślenie inwestorów i zobacz, jak pozyskać venture capital.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2020

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów, Gregory Zuckerman

Jim Simons to człowiek, który w 2018 r. uplasował się na 52. miejscu na liście najbogatszych ludzi świata. Jak tam dotarł? Dzięki matematyce!

Czytaj więcej

Rozłożenie zaległych składek ZUS na raty a istnienie zadłużenia

CiRZ_250_8.jpg

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie, czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia, przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama