Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników będą monitorować i corocznie informować resort pracy o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Taki obowiązek przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Sejm zajmie się projektem ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Celem proponowanych regulacji jest zmniejszenie różnicy w wysokościach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Projekt zakłada wprowadzenie instrumentu, który ma służyć równości wobec płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców.

Założenia projektu ustawy

Projekt ustawy nakłada na wszystkich pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników obowiązek monitoringu i corocznego informowania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Pracodawcy zatrudniający 20 i mniej pracowników, będą mogli dobrowolnie przedstawiać informacje o wynagrodzeniach.

Jeżeli pracodawca wykaże różnice w poziomie wynagrodzeń na rzecz którejkolwiek płci, będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w sprawozdaniu wyjaśnień i wniosków wraz z planem naprawczym, w którym określi sposoby i termin likwidacji różnic w wynagrodzeniach.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych oraz konsultacji.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 6/2021

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu TAX FREE

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu TAX FREE

MF przygotował projekt rozporządzenia w sprawie elektronicznego dokumentu TAX FREE, który od 1 stycznia 2022 r. ma zastąpić dokument papierowy. Dokument elektroniczny ma zawierać dodatkowe dane w stosunku do tych wymaganych obecnie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2021

Podatnicy mogą złożyć czynny żal dotyczący schematów podatkowych, cen transferowych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT

Podatnicy mogą złożyć czynny żal dotyczący schematów podatkowych, cen transferowych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT

Złożenie tzw. czynnego żalu uwalnia podatnika od odpowiedzialności karnoskarbowej m.in. w przypadku naruszenia terminu złożenia wymaganych informacji podatkowych. MF przypomniał, że podatnicy mają możliwość złożenia czynnego żalu także w przypadku naruszenia terminu złożenia wymaganych informacji dotyczących schematów podatkowych, cen transferowych, rachunków raportowanych, sprawozdań finansowych oraz JPK_VAT z deklaracją.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama