Zmienność strategiczna otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw kształtuje nowy wymiar dynamiki ich konkurowania. Nowe systemy wartości, nowe postawy etyczne, umiejętność przetrwania w gospodarce opartej na wiedzy, pracy w sieciach, ustalania priorytetów to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami. Duża inercja i uelastycznienie organizacji wywołały konieczność zmian strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Tematyka nowoczesnych metod, koncepcji i modeli zarządzania była poruszana podczas II Konferencji Naukowej „Modele funkcjonowania współczesnego biznesu – teoria i praktyka” organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dniu 14 czerwca 2011 r. Przedsięwzięcie stanowiło forum wymiany wiedzy dotyczącej nowoczesnych modeli biznesu, które mają obecnie zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania.

Konferencja została podzielona na 2 panele: praktyczny i teoretyczny. Wykład Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na temat przyszłości małych przedsiębiorstw handlu i dystrybucji w świetle rozwoju nowych technologii i globalizacji zainaugurował panel praktyczny konferencji.

Kluczowymi dla dużej części publiczności punktami części praktycznej konferencji były prelekcje m.in.:

w Joanny Podgórskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat roli PARP w kreowaniu innowacyjnych modeli biznesu w gospodarce,

w Moniki Rękawek z Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect ukazującej temat innowacyjnych modeli biznesu spółek wchodzących na NewConnect,

w Barbary Hajdas-Nowak, Zastępcy Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, która przedstawiła temat wsparcia przez ARP procesów restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw,

w Zbigniewa Podrazego – Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W panelu teoretycznym konferencji zostały zaprezentowane m.in. referaty Adama Jabłońskiego – „Procesy migracyjne interesariuszy a model biznesu przedsiębiorstwa” oraz Marka Jabłońskiego – „Analityka biznesu drogą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa”. Ich rozważania skupiły się m.in. wokół zagadnień modeli biznesu, kreacji wartości, zarządzania wynikami, zarządzania kapitałem ludzkim, przedsiębiorczości etycznej, strategii CSR, przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które stanowią obecnie kluczowy obszar badań naukowych oraz dylematów stających przed menedżerami we współczesnej gospodarce.

Druga edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz reprezentantów samorządu lokalnego. Spotkanie stanowiło okazję do zobrazowania dynamiki trendów kształtowania się nowoczesnych modeli biznesu przedsiębiorstw.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama