Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do błędu obowiązuje przez okres 12 miesięcy:

  • od dnia podjęcia działalności po raz pierwszy,
  • ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Prawo do popełnienia błędu jest zatem ograniczone czasowo i dotyczy tylko początkowego okresu prowadzenia działalności, w którym najczęściej początkujący przedsiębiorcy popełniają błędy. Nowa instytucja opiera się na przekonaniu, że większość błędów popełnianych przez początkujących przedsiębiorców nie wynika ze złej woli, lecz z nieintencjonalnych omyłek. To zaś oznacza, że nie powinni ponosić konsekwencji swoich błędów.

W praktyce instytucja „prawa do błędu” polega na:

  • wezwaniu przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń (w formie postanowienia) oraz
  • odstąpieniu od nałożenia mandatu lub administracyjnej kary pieniężnej, gdy przedsiębiorca usunie naruszenia oraz ich ewentualne skutki w określonym przez organ terminie.

W przypadku postępowania mandatowego funkcjonariusz lub inspektor może odebrać od przedsiębiorcy pisemne oświadczenie, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń. W takiej sytuacji organ nie wezwie już przedsiębiorcy w formie pisemnej do usunięcia błędów.

W przypadku, gdy przedsiębiorca odmówi złożenia pisemnego oświadczenia, nie może skorzystać z udogodnień wynikających z instytucji „prawa do błędu”.

Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia prawa oraz ich ewentualne skutki w wyznaczonym terminie:

  • właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
  • przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Prawa do błędu nie stosuje się w przypadku, gdy naruszenia rozpoczęły się w trakcie 12 miesięcy i trwają nadal po upływie tego okresu.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama