Korzystanie z portalu podatkowego

Tekst otwarty nr 4/2020

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Po zmianie warunkiem korzystania z portalu w celu:

  • składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań,
  • składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego / zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
  • jest uwierzytelnienie się poprzez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika, umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów KAS, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. 
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 244.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Czy można stosować ulgę IP Box w zaliczkach na podatek – stanowisko KIS

CiRZ_04_2.jpg

Z przewidzianej w przepisach o uldze IP Box stawki 5% nie można korzystać w trakcie roku. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w najnowszej interpretacji podatkowej, wycofując się tym samym ze stanowiska zajętego w tej sprawie na początku stycznia 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama