7–9 czerwca 2005 r., Warszawa

W dniach 7–9 czerwca 2005 r. w warszawskim hotelu Jan III Sobieski odbyła się, zorganizowana przez Institute for International Research Sp. z o.o., konferencja „Shared Services & BPO – centra usług wspólnych w Polsce”. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele centrów usług już działających w Polsce oraz firm, które taką działalność planują rozpocząć.

Trzydniowe spotkanie pozwoliło na prześledzenie wszelkich strategiczno-organizacyjnych oraz formalnoprawnych kwestii związanych z organizacją i zarządzaniem centrami usług wspólnych w Polsce. Reprezentanci Deloitte i Andersen Business Consulting przedstawili metodologię tworzenia centrum usług oraz wskazali problemy pojawiające się na każdym etapie wydzielania SSC.

Pan Robert Seges z Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zwrócił uwagę na możliwości inwestycyjne w Polsce oraz ocenił korzyści płynące z offshoringu procesów biznesowych.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że Polska spełnia wszystkie wymagane kryteria, które mogą inicjować napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niskie koszty pracy, wysoko rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, ale przede wszystkim ludzie (wykształceni, wywodzący się z dobrych ośrodków akademickich) – są najwyższą wartością centrum usług wspólnych – podkreślał to w swojej prezentacji nie tylko Jacek Pączek z PricewaterhouseCoopers, ale również przedstawiciele działających w Polsce centrów.

Prezentacja studiów przypadków firm, które już skutecznie wzmocniły zarządzanie procesami finansowo-księgowymi, poprzez wydzielenie Shared Service Centre były szczególnie docenione przez uczestników. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej, Global e-Business Operations – najmłodszego w Polsce, wrocławskiego centrum Hewlett–Packard oraz znacznie starszego irlandzkiego SSC Oracle.

Also check

Kolejne ulatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

Read more

Ograniczenia zatorow płatniczych od nowego roku

Read more

JPK, czyli jak cyfryzacja podatków zmienia realia prowadzenia biznesu

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement