7–9 czerwca 2005 r., Warszawa

W dniach 7–9 czerwca 2005 r. w warszawskim hotelu Jan III Sobieski odbyła się, zorganizowana przez Institute for International Research Sp. z o.o., konferencja „Shared Services & BPO – centra usług wspólnych w Polsce”. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele centrów usług już działających w Polsce oraz firm, które taką działalność planują rozpocząć.

Trzydniowe spotkanie pozwoliło na prześledzenie wszelkich strategiczno-organizacyjnych oraz formalnoprawnych kwestii związanych z organizacją i zarządzaniem centrami usług wspólnych w Polsce. Reprezentanci Deloitte i Andersen Business Consulting przedstawili metodologię tworzenia centrum usług oraz wskazali problemy pojawiające się na każdym etapie wydzielania SSC.

Pan Robert Seges z Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zwrócił uwagę na możliwości inwestycyjne w Polsce oraz ocenił korzyści płynące z offshoringu procesów biznesowych.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że Polska spełnia wszystkie wymagane kryteria, które mogą inicjować napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niskie koszty pracy, wysoko rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, ale przede wszystkim ludzie (wykształceni, wywodzący się z dobrych ośrodków akademickich) – są najwyższą wartością centrum usług wspólnych – podkreślał to w swojej prezentacji nie tylko Jacek Pączek z PricewaterhouseCoopers, ale również przedstawiciele działających w Polsce centrów.

Prezentacja studiów przypadków firm, które już skutecznie wzmocniły zarządzanie procesami finansowo-księgowymi, poprzez wydzielenie Shared Service Centre były szczególnie docenione przez uczestników. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej, Global e-Business Operations – najmłodszego w Polsce, wrocławskiego centrum Hewlett–Packard oraz znacznie starszego irlandzkiego SSC Oracle.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Opłaty za nadzór firm audytorskich

Z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wynika, że firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru. W związku ze zmianami w tej ustawie zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia, określającego sposób wyliczenia tych opłat, sposób i terminy ich wpłaty wraz z ustaleniem wzoru rocznego rozliczenia opłat. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 29 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama