Ustawa z 21 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 1571) nałożyła obowiązek informowania o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w miejsce obecnego obowiązku informowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Informowanie o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Wynika to z faktu, że nadzór nad firmami audytorskimi jest teraz sprawowany wyłącznie przez organ nadzoru publicznego. Brak poinformowania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (podobnie jak wcześniej brak informowania o tym Krajowej Rady Biegłych Rewidentów) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Taką samą karą jest zagrożone (i to się nie zmieniło) rozwiązanie umowy bez uzasadnionej podstawy. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Przygotowanie do zmian

Ustawa o rachunkowości (w art. 66 ust. 7 uor) wskazuje, że rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za taką podstawę uznaje się w szczególności:

  • wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
  • niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
  • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Jeśli rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego nastąpi po 1 stycznia 2020 r., kierownik jednostki (a także firma audytorska) musi pamiętać, by niezwłocznie poinformować o tym Polską Agencję Nadzoru Audytowego, nie zapominając podać stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy. W przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach – kierownik jednostki (oraz firma audytorska) musi poinformować także Komisję Nadzoru Finansowego.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • art. 66 ust. 9, art. 79 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ost.zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680
  • art. 2 ust. 9 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421, ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Wiążące informacje – od 1 lipca 2024 r. wyłącznie elektronicznie

Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem odpowiednio konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC. Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.

Czytaj więcej

Kontrola łańcucha dostaw i kontrola wwozu i wywozu gotówki – zmiana ustawy o KAS

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i z obszarów wysokiego ryzyka. Zawiera również regulacje dotyczące wzmocnienia kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.