Doręczenia elektroniczne

Tekst otwarty nr 2/2021

Od 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Wprowadza ona prymat doręczenia elektronicznego nad doręczeniem papierowym, co oznacza, że w pierwszej kolejności ma być realizowane doręczenie w formie elektronicznej, a dopiero gdy to nie będzie możliwe, doręczenie będzie realizowane w postaci tradycyjnego pisma w postaci papierowej. Ostatecznym celem ustawodawcy jest zastąpienie obiegu dokumentów w formie papierowej obiegiem dokumentów w formie elektronicznej. Adresy do doręczeń elektronicznych będą gromadzone w bazie adresów elektronicznych, obsługiwanej przez ministra do spraw informatyzacji. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza liczne zmiany w ustawach regulujących kontakty pomiędzy urzędami a obywatelami, w tym w Ordynacji podatkowej.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2021

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

5 stycznia 2021 r., ale z mocą od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2021

Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Projekt rozszerza listę podmiotów zaliczanych do tzw. jednostek obowiązanych, czyli podmiotów, które powinny stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt zakłada też doprecyzowanie desfinicji beneficjenta rzeczywistego i wprowadzenie obowiązku rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama