Z przewidzianej w przepisach o uldze IP Box stawki 5% nie można korzystać w trakcie roku. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w najnowszej interpretacji podatkowej, wycofując się tym samym ze stanowiska zajętego w tej sprawie na początku stycznia 2020 r.

Zgodnie z najnowszą opinią Dyrektora KIS, zaliczki od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w trakcie roku podatkowego płacone są na zasadach ogólnych, a nie z uwzględnieniem stawki 5%.

Sprzeczności w interpretacjach Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, że od początku 2020 r. może on:

MF

(...) odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego przez Wnioskodawcę od podstaw lub na skutek rozwoju lub ulepszenia programu istniejącego, co do którego Wnioskodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe) z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

To stanowisko było o tyle zaskakujące, że w lipcu 2019 r. w objaśnieniach Ministerstwa Finansów do przepisów o IP Box zajęto odmienne stanowisko. Stwierdzono w nich, że:

MF

Dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Niestety dla podatników korzystna dla nich styczniowa interpretacja została już usunięta z bazy Ministerstwa Finansów. Kolejna interpretacja dotycząca tego tematu została wydana już 30 stycznia 2020 r. i Dyrektor KIS zajmuje w niej przeciwne stanowisko do tego, jakie wyraził w interpretacji z 9 stycznia 2020 r. Podkreśla się w niej, że IP Box, tak jak ulga na badania i rozwój (B+R), powinna być wykazywana dopiero w zeznaniu rocznym.

Podsumowując

Niestety dla podatników interpretacja z 9 stycznia 2020 r. była pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy Dyrektora KIS. Ponieważ była ona omawiana w prasie specjalistycznej, mogła wywołać pewne zamieszanie. Za obowiązujące należy jednak uznać stanowisko wyrażone w objaśnieniach podatkowych MF i odpowiednio rozliczać ulgę IP Box dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym. Rozliczanie tej ulgi w zaliczkach naraża podatników na spór z fiskusem.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  1. Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box – opubl. 16 lipca 2019 r. na www.gov.pl
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDWT.4011.23.2019.2.PSZ

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama