Cztery organy Krajowej Administracji Skarbowej (naczelnicy urzędów celno-skarbowych) zostały upoważnione do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. 

Rozporządzenie wskazuje zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, które będą wykonywane przez upoważnione organy. Są to:

 • Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, 
 • Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, 
 • Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz
 • Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Wymienione organy będą mogły przeprowadzać w pierwszej instancji postępowania podatkowe w przypadku unikania opodatkowania, o których mowa w rozdziale 2 działu IIIA Ordynacji podatkowej, w następstwie prowadzonej przez te organy kontroli celno-skarbowej.

Kontrola celno-skarbowa lub postępowania podatkowe nadal będą przejmowane na wniosek organu podatkowego skierowany do Szefa KAS, jak stanowi art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej, i przekazany w sposób wynikający z art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej. Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie zobowiązany zatem wystąpić z wnioskiem, o którym mowa art. 119ga § 1 O.p., zaś załączone akta sprawy powinny spełniać wymogi wskazane w art. 119ga § 3 O.p. Organ upoważniony, działając w imieniu Szefa KAS, będzie natomiast uprawniony do:

 • przeprowadzenia, jako organ pierwszej instancji, postępowania podatkowego przejętego lub wszczętego przez Szefa KAS, w tym
 1. zasięgania opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na podstawie art. 119h § 1 O.p., w tym udzielania informacji i wyjaśnień oraz przedstawiania stanowisk na podstawie art. 119i § 1 i 2 O.p., wyznaczania przedstawiciela Szefa KAS do uczestniczenia w posiedzeniu Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania lub jego części w przypadku określonym w art. 119i § 3 O.p. oraz udostępniania akt na podstawie art. 119h § 3a O.p.,
 2. zakończenia tego postępowania, w tym wydawania decyzji z zastosowaniem art. 119a O.p., ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 58a § 1 pkt 1 O.p., odstępowania od ustalenia tego zobowiązania na podstawie art. 58a § 3 ustawy oraz umorzenia postępowania lub przekazania sprawy organowi, który prowadził przejęte postępowanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, na podstawie art. 119k § 1 O.p.;
  • rozstrzygania jako organ pierwszej instancji w sprawach:
 1. uzupełnienia, sprostowania oraz wyjaśnienia decyzji lub postanowienia, o których mowa odpowiednio w art. 213 oraz art. 215 § 1 i 2 O.p.,
 2. nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na podstawie przepisów rozdziału 16a działu IV O.p.

– związanych z postępowaniem podatkowym przeprowadzonym przez upoważnionego naczelnika urzędu celno-skarbowego;

 • zawiadomienia o:
 1. możliwości złożenia korekty deklaracji lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku na podstawie art. 81b § 1e i art. 119j § 2 O.p.,
 2. nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia na podstawie art. 70c O.p.

– w sprawach zobowiązania podatkowego, którego dotyczy postępowanie podatkowe prowadzone przez upoważnionego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Upoważnione organy mogą wykonywać zadania na terytorium całego kraju. 

Rozporządzenie nie dotyczy możliwości przejmowania spraw od samorządowych organów podatkowych; kompetencja stosowania art. 119g § 2 Ordynacji podatkowej pozostała zastrzeżona dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozporządzenie nie dotyczy również możliwości samodzielnego wszczynania postępowań podatkowych na podstawie art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej, tj. niepoprzedzonych kontrolą celno-skarbową.

Termin wejścia w życie

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie zostało opublikowane 29 listopada 2023 r., co oznacza, że wchodzi w życie 30 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania – Dz.U. z 2023 r. poz. 2601

www.infoprlex.pl

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Nowe obowiązki przedsiębiorców ‑ zapewnienie dostępu do niektórych produktów i usług

26 stycznia 2024 r. opublikowano projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Nowa ustawa nałoży szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i świadczących usługi dla osób fizycznych. Obowiązki dotyczą zapewnienia dostępu do produktów i usług przedsiębiorcy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Czytaj więcej

MF prowadzi dialog w sprawie potencjalnych zmian w przepisach prawa bilansowego

MF prowadzi dialog w sprawie potencjalnych zmian w przepisach prawa bilansowego

Ministerstwo Finansów powróciło do dialogu z przedsiębiorcami, biegłymi rewidentami i księgowymi w sprawie inicjatyw i planowanych zmian w sferze szeroko rozumianego prawa bilansowego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.