Bank Centralny

Tekst otwarty nr 12/2008

Koniec podwyżek! Kiedy obniżki?

l Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w październiku 2008 r. stopy procentowe bez zmian i zmieniła nieformalne nastawienie polityki pieniężnej z restrykcyjnego na neutralne. Oficjalny komunikat RPP uległ dość znaczącym zmianom w porównaniu z poprzednim miesiącem, a jego ton stał się zdecydowanie bardziej gołębi. Wyraźny wpływ na ocenę sytuacji miało nasilenie zaburzeń na rynkach finansowych i rynkach nieruchomości, co zdaniem Rady wpłynęło na „wyraźne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki” oraz spadek presji inflacyjnej w wielu krajach.

l Biorąc pod uwagę ton oficjalnego komunikatu, wydaje nam się, że w najbliższych miesiącach Rada zmieni nastawienie z „neutralnego” na „łagodne”. Istotne pytanie na dziś dotyczy tego, kiedy to nastąpi i kiedy można się spodziewać pierwszych obniżek stóp procentowych w Polsce.

l Skala i tempo łagodzenia krajowej polityki pieniężnej będą zależały od tempa spowolnienia gospodarczego i dezinflacji, perspektyw wejścia do strefy euro oraz sytuacji na rynkach finansowych. Warto wziąć pod uwagę, że ze względu na znaczne osłabienie złotego restrykcyjność polityki pieniężnej wyraźnie spadła w ostatnich miesiącach mimo braku zmian stóp procentowych (patrz następna strona). Z drugiej strony, zdecydowane obniżki stóp procentowych przez inne banki centralne w Europie spowodowały, że polska polityka stała się relatywnie bardziej restrykcyjna wobec zagranicznej.

l Naszym zdaniem, pierwszą redukcję stóp zobaczyć możemy przy spadku inflacji poniżej 3,5% na początku 2009 r. Łączna skala obniżek w przyszłym roku może sięgnąć 100 pkt bazowych.

Projekcja przewiduje osłabienie PKB i wysoką inflację

l Nowa projekcja NBP pokazuje znaczący spadek przewidywanego tempa wzrostu PKB w latach 2009-2010 - wzrost PKB w 2009 r. poniżej 3% i poniżej 4% w 2010 r. Co ciekawe, pomimo mocnego pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego, prognozowana w modelu ścieżka inflacji jest dość wysoka (powyżej 4% w 2009 r. i powyżej celu średnio w 2010 r.). Dopiero od połowy 2009 r. ścieżka inflacji bazowej jest niższa w porównaniu z czerwcową projekcją.

l Kontrowersyjne jest założenie, że ceny surowców rolnych i energetycznych na światowych rynkach będą wyższe, niż przewidywano w czerwcowej projekcji. Niemniej jednak - według autorów raportu - ryzyko dla tej prognozy jest wyraźnie asymetryczne w dół. Naszym zdaniem również.

Pakiet zaufania NBP na razie mało skuteczny

l W połowie października NBP ogłosił tzw. pakiet zaufania dla banków w celu „umożliwienia pozyskiwania środków złotowych na okresy dłuższe niż jeden dzień, umożliwienia bankom pozyskiwania środków walutowych oraz zwiększenia możliwości pozyskiwania płynności złotowej przez banki poprzez rozszerzenie zabezpieczeń operacji z NBP”. Jak do tej pory, wpływ wprowadzenia pakietu zaufania w życie na sytuację na rynku pieniężnym był niewielki, a rozpiętość między stawkami WIBOR a stopą referencyjną NBP utrzymała się na wysokim poziomie.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama