Bank Centralny

Tekst otwarty nr 4/2008

RPP skraca odstęp między decyzjami

l Zaledwie miesiąc po podwyżce styczniowej, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe po raz kolejny o 25 pb i w efekcie stopa referencyjna znalazła się na poziomie 5,50%, o 1,5 pkt proc. powyżej poziomu sprzed roku. Treść oficjalnego komunikatu oraz wypowiedzi przedstawicieli RPP wskazują, że Rada zdaje sobie sprawę, iż nie ma wpływu na czynniki, które będą utrzymywać inflację na wysokim poziomie w najbliższych miesiącach - podwyżki cen kontrolowanych, ceny żywności i surowców.

l Decyzja o kolejnej podwyżce stóp umotywowana była głównie chęcią przeciwdziałania tzw. efektom drugiej rundy, które mogłyby się pojawić w wyniku utrzymywania się „przejściowo podwyższonej inflacji” oraz jednocześnie wysokich oczekiwań inflacyjnych i napiętej sytuacji na rynku pracy. Skrócenie odstępu między podwyżkami do jednego miesiąca sygnalizuje przy tym, że Rada chciała wysłać silniejszy niż dotąd sygnał dla podmiotów gospodarczych.

l Biorąc pod uwagę przewidywany dalszy silny wzrost inflacji w lutym oraz prognozowane mocne dane miesięczne na temat aktywności ekonomicznej i rynku pracy, wydaje się bardzo prawdopodobne, że w marcu główne stopy procentowe wzrosną po raz trzeci z rzędu. Co więcej, prawdopodobnie nie będzie to ostatnia podwyżka w tym roku. Ze względu na podwyższenie prognozy inflacji spodziewamy się wzrostu stopy referencyjnej do 6,0% w połowie roku. Dokładny termin podwyżki będzie mocno uzależniony od nowych danych na temat wzrostu cen i aktywności ekonomicznej.

Wyższa projekcja w krótkim horyzoncie

l Nowa projekcja zawarta w Raporcie o inflacji pokazała wyraźne podwyższenie ścieżki inflacji w krótkim okresie. Prognozowane tempo wzrostu CPI jest do połowy 2009 r. o wiele wyższe od oczekiwanego w październikowej projekcji, głównie z powodu podwyżek cen regulowanych. Centralna projekcja inflacji znajduje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP, a przedział, w jakim inflacja znajdzie się w 2008 r. z prawdopodobieństwem 50%, przesunął się w górę o prawie 1,5 pkt proc.

l W II połowie 2009 r. przewidywana inflacja CPI jest zbliżona do poprzedniej ścieżki z października, a w 2010 r. (który po raz pierwszy pojawił się w projekcji) inflacja obniża się, ale tylko nieznacznie wobec 2009 r.

l Według centralnej ścieżki projekcji, inflacja bazowa netto rośnie w 2009 r. o 3,8% r/r, jeszcze szybciej niż CPI, a w 2010 r. spada w mniejszej skali, do 3,6% r/r. Przewidywane tempo wzrostu PKB w latach 2008-2009 jest nieznacznie niższe od tego z poprzedniego raportu, ale nadal umiarkowanie szybkie, w okolicach 5% r/r.

l O ile zdaniem autorów projekcji z NBP w krótkim okresie ryzyko dla projekcji jest symetryczne, o tyle w długim horyzoncie jest asymetryczne w dół m.in. ze względu na sytuację na rynku żywności (możliwy mniejszy wzrost cen) i spowolnienie gospodarcze na świecie.

l Jeśli chodzi o ryzyko w krótkim terminie, projekcja nie uwzględnia m.in. mocnych podwyżek cen gazu w najbliższych miesiącach, a także nie bierze pod uwagę wyższego punktu startowego. W długim okresie ważnym czynnikiem powodującym asymetrię ryzyka w dół jest zakładana w modelu NBP nominalna deprecjacja złotego.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 4/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii. Cykl bezpłatnych konferencji online

KPMG_poziom.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to konferencje online obejmujące najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej rzeczywistości biznesowej oraz stanowią odpowiedź na ich bieżące potrzeby i wyzwania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama