Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2012

i48.2012.010.000.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Order this issue

Articles

Open access no. 10/2012

Controlling na lekarstwo czy lekarstwo na controlling?

System informowania kierownictwa w każdej firmie jest zorganizowany nieco inaczej. Nie ma szablonów rozwiązań, nawet w obrębie jednej branży. O swoich sukcesach, trudnościach i ich pokonywaniu opowiadają przedstawiciele finansów i controllingu sektora farmaceutycznego.

Read more
Open access no. 10/2012

Dane i prognozy ekonomiczne

 

Read more
Open access no. 10/2012

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 10/2012

Polityka fiskalna

Read more
Open access no. 10/2012

Polityka pieniężna

Read more
no. 10/2012

Diagnoza poprawności zarządzania ryzykiem na przykładzie Lehman Brothers

We wcześniejszych publikacjach w ramach cyklu „Szkoła controllingu ryzyka finansowego” przedstawiliśmy metodę diagnozy wdrożenia zarządzania ryzykiem oraz jego dojrzałości w przedsiębiorstwie. Niniejsze opracowanie pokazuje przykład zastosowania tej metody w analizie zarządzania ryzykiem w banku Lehman Brothers.

Read more
no. 10/2012

Wskaźnik Altmana w ocenie kondycji finansowej i podatności na upadłość polskich spółek budowlanych

Sektor spółek budowlanych i inżynieryjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) stawia coraz słabszy opór pogłębiającym się zjawiskom recesyjnym. Na polskim rynku kapitałowym jest on aktualnie najsłabszą branżą. Trend ten utrzymuje się także w 2012 r.

Read more
no. 10/2012

Kalkulacja opłacalności opustów cenowych

W pierwszej części cyklu poświęconego opustom cenowym (nr 9/2012) przedstawiliśmy zagadnienie skonta zaostrzonego oraz skonta kumulacyjnego. W tym opracowaniu omawiamy kolejne źródła udzielania opustów cenowych – skonto za ilość oraz skonto łączne.

Read more
no. 10/2012

Organizacja systemu raportowania w przedsiębiorstwie

Problem: Jak bezbłędnie i efektywnie zorganizować system raportowania w przedsiębiorstwie? Na jakie elementy w szczególności należy zwrócić uwagę? Jakie nakłady sił i środków są niezbędne do wdrożenia i wykorzystywania systemu raportowania?

Read more
no. 10/2012

10 najprzydatniejszych zagadnień w nauce VBA

Problem: Zastanawiam się, które zagadnienia z zakresu VBA dla Excela są najbardziej przydatne i najczęściej wykorzystywane w pracy lub przy tworzeniu projektów, narzędzi biznesowych. Czy z gąszczu tematów związanych z tym językiem skryptowym da się wynotować te uniwersalne zagadnienia, które powielają się w projektach niezwiązanych ze sobą merytorycznie?

Read more
no. 10/2012

Workflow pozwala redukować koszty operacyjne

Problem: W jaki sposób narzędzia informatyczne typu workflow pozwalają redukować koszty operacyjne? Dlaczego warto wdrażać takie narzędzia w przedsiębiorstwie?

Read more
no. 10/2012

Controlling w zarządzaniu projektami

Problem: Podczas analizy opłacalności projektów inwestycyjnych korzystam z wielu różnych mierników. Załóżmy, iż moja analiza opłacalności wskazała, że projekt powinien być zrealizowany. Jak od strony controllingu można spojrzeć na prowadzone przedsięwzięcie?

Read more
no. 10/2012

Struktura modelu kalkulacji kosztów kształcenia studentów

Zaprezentowany w tym opracowaniu model kalkulacji kosztów kształcenia studentów bazuje na zasadach przyjętych w rachunku kosztów działań. Pokazujemy w nim cele i założenia budowy modelu oraz etapy prac projektowych. Zakres kalkulacji obejmuje proces kształcenia na drugim stopniu studiów o kierunku zarządzanie.

Read more
no. 10/2012

Dlaczego budżetowanie w grupie kapitałowej jest trudniejsze?

Patrząc z perspektywy procesowej, można stwierdzić, że budżetowanie w grupie kapitałowej nie różni się co do zasady od budżetowania w niezależnej spółce. Przy takim spojrzeniu struktura kapitałowa wprowadza dodatkowy poziom w hierarchii autorytetu formalnego. Jest to jednak zbyt duże uproszczenie.

Read more
no. 10/2012

ERP zamiast BI, czyli analityka we właściwym rozmiarze

Rozwiązania analityczne firmy trzeba skroić na jej miarę. Zarówno nadmiar, jak i brak informacji mogą źle wpływać na rozwój firmy. Dlatego wiele firm, zamiast sięgać po wielką machinę do analiz, czyli rozwiązania Business Intelligence, najpierw powinno przyjrzeć się możliwościom własnych systemów ERP.

Read more

Advertisement