Strategiczny IT-Controlling

Jak mierzyć wpływ rozwiązań informatycznych na wartość przedsiębiorstwa? Spostrzeżeniami dzielą się: A. Müller, L. von Thienen oraz H. Schröder – eksperci od wyceny inwestycji informatycznych.

www.bps.de

Skuteczne powstrzymanie „dzikiego” rozrostu systemów informatycznych – których koszty utrzymania rosną o wiele szybciej niż obroty – wymaga przełamania skostniałych rozwiązań z zakresu controllingu w obszarze IT. Dotychczasowa orientacja na precyzyjne wskazanie nośników i miejsc powstawania kosztów obsługi informatycznej jest całkowicie bezzasadna, gdyż nadal nie wiadomo nic o operacyjnych, a tym bardziej strategicznych korzyściach z rozwiązań informatycznych. Czas też skończyć z dogmatem, iż optymalizując procesy gospodarcze, informatyka „automatycznie” stwarza przewagę konkurencyjną. Jaką bowiem przewagę mogą dać ogólnodostępne, standardowe aplikacje i systemy?

Zadaniem controllingu jest wypracowanie metod pomiaru i sterowania wartością, jaką generuje w przedsiębiorstwie obszar IT. Rozważając wdrożenie jakiegokolwiek narzędzia informatycznego, należy zatem – w nawiązaniu do strategii jednostki – odpowiedzieć na szereg pytań. Jaką szansę na wzrost strategicznej pozycji konkurencyjnej dają systemy informatyczne, a na ile niosą ze sobą ryzyko uzależnienia organizacji od obsługi informatycznej? Jaką rolę odgrywają narzędzia informatyczne w optymalizacji poszczególnych procesów biznesowych – a zatem jaka jest skala świadczeń obszaru IT na rzecz pozostałych komórek przedsiębiorstwa? W jaki sposób infrastruktura informatyczna wpływa na relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami – i jakie korzyści z tego wynikają?

Tylko patrząc z perspektywy strategicznej można zapewnić, iż nowe rozwiązania informatyczne będą jednocześnie optymalizować procesy biznesowe i obniżać koszty samego przetwarzania informacji.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy