Stratedzy bez strategii

Open access no. 4/2008

Kiedy wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników przyniesie przedsiębiorstwu długofalowy sukces? Komentuje H.R. Friedag - dobrze znany w Polsce przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów.

www.friedag.com

Trudno byłoby znaleźć menedżera nieświadomego faktu, iż przyszłość przedsiębiorstwa zależy od dokonywanych codziennie wyborów. Wciąż jednak zbyt wielu zarządzających nie przyjęło do wiadomości, iż każda z decyzji operacyjnych musi mieć na celu realizację zamierzeń strategicznych.

Nietrudno zatem wyjaśnić, dlaczego istnieją przedsiębiorstwa, które wdrożyły Zrównoważoną Kartę Wyników i wypracowały system mierników zarządczych, a nadal brną do przodu na oślep. Dzieje się tak, gdyż faktycznie nie mają one strategii. Na pewno bowiem nie jest nią stwierdzenie, iż „głównym partnerem jest klient”, „najwyższym dobrem są pracownicy”, a „celem jest zwrot z kapitału w wysokości X%”.

Formułując strategię, warto przypomnieć sobie myśl A. Deyhle, który stwierdził, iż decyzje operacyjne służą „robieniu rzeczy właściwie”, zaś strategiczne „robieniu właściwych rzeczy”. Zrównoważona Karta Wyników ma zatem umożliwić „właściwe robienie właściwych rzeczy”, ponieważ każde działanie operacyjne ma nie tylko służyć rozwiązaniu bieżącego problemu, ale powinno być krokiem w kierunku stworzenia potencjału na przyszłość.

Warto także podkreślić, iż przedsiębiorstwo - choć funkcjonuje w określonym otoczeniu i podlega jego wpływom - swoją wizję rozwoju i koncepcję zarządzania musi wyprowadzić z wewnętrznej kultury organizacyjnej. Tylko na takim fundamencie można budować realny system celów, z których wynikać będą konkretne przedsięwzięcia i działania.

Also check

Open access no. 10/2006

Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa

W jaki sposób systemy analiz danych biznesowych wspierają zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa? Możliwości wskazują specjaliści ds. outsourcingu informatycznego z firmy NaviSite.

Read more
Open access no. 7/2006

Abecadło finansowania małych przedsiębiorstw

O czym powinni pamiętać mali przedsiębiorcy szukający kapitału? Rad udzielają eksperci portalu AllBusiness.com.

Read more
Open access no. 6/2007

W 80 dni dookoła świata

Ile kosztuje mobilność pracowników? Wnioski z dorocznej konferencji poświęconej podróżom służbowym organizowanej przez stowarzyszenie NBTA prezentuje J. Moline.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama