Informatyczny lek na kryzys

Co nowego zaoferują użytkownikom systemy Business Intelligence (BI) w najbliższej przyszłości? Tendencje rozwojowe przedstawia D. Stodder z Ventana Research.

www.intelligententerprise.com

Setki miliardów dolarów temu - w czasach sprzed „kredytowego krachu” - ogłoszono rewolucję w funkcjonowaniu przedsiębiorstw dzięki możliwościom systemów BI. Identyfikowanie niedostrzegalnych relacji ekonomicznych i przekazywanie użytkownikom „sztych na miarę” raportów miało odkryć nowe szanse biznesowe..., ale niestety, nie uchroniło organizacji od negatywnych skutków kryzysu. Oczywiście trudno wyobrazić sobie powrót przedsiębiorstw do prymitywnych rozwiązań informatycznych, jednak odbudowa wiary w nowe technologie wymagać będzie od branży IT szeregu zmian.

Po pierwsze, istotne jest - wzorem systemów typu „open source” - zwiększenie roli użytkowników w kształtowaniu nowych produktów poprzez otwartość informacyjną odnośnie do ich cech funkcjonalnych oraz ujednolicenie standardów budowania systemów. Możliwość pozyskania oprogramowania niższym kosztem i jego „samodzielnego” dostosowania do potrzeb organizacji jest rozsądną alternatywą dla drogich, nie zawsze elastycznych i zbyt wolno modyfikowanych, „gotowych” aplikacji.

Po drugie, od systemów wspomagania zarządzania oczekiwać się będzie intuicyjnego wyszukiwania informacji oraz dzielenia się nimi. Dzięki „oswojeniu” systemów BI przez użytkowników będą oni wykorzystywali oferowane możliwości w znacznie większym stopniu niż dotąd. W końcu, niezbędna jest integracja narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem z tymi wspomagającymi realizację projektów. Kryzys finansowy obnażył wiele sytuacji, w których strategia przedsiębiorstwa i cele projektów były „konkurencyjne”, powodując nieefektywne wykorzystanie zasobów i odnoszenie sukcesów na jednych polach kosztem porażek w innych obszarach.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy