Etatowy anioł stróż

Open access no. 3/2008

Jaką rolę pełni w organizacji controller? Odpowiedzi szuka S. Pranger z Salzburg AG. Od wielu controllerów oczekuje się, iż znajdą rozwiązania, gdy problemy przekraczają obszary kompetencyjne poszczególnych pracowników, oraz że będą pełnić rolę rozjemców w wewnętrznych sporach. Czy jednak postrzeganie controllerów jako analityków, doradców, mediatorów i mentorów nie jest przesadą?

www.controllerverein.com

Wraz z upowszechnieniem się koncepcji controllingu nastąpiło rozmycie pierwotnego obszaru jego zainteresowań - czyli dbałości o przejrzystość i sprawność działania przedsiębiorstwa. Oczywiście, pozytywne nastawienie do współpracowników i umiejętność komunikacji powinny być cechami controllerów, jednak z pewnością nie pełnią oni roli doradcy „do dyspozycji” wszystkich pracowników.

Controllerzy - podobnie jak członkowie kadry zarządzającej - powinni zarówno motywować do działania, jak i egzekwować wykonanie. Jeżeli mieliby być także rozjemcami i mentorami, wówczas zamiast sterować i koordynować, musieliby osobiście rozwiązywać większości problemów. Co więcej, wejście w sferę emocji i prywatnych interesów poszczególnych pracowników wywołałoby efekt braku siły perswazji w sytuacji presji czasu czy nacisków zewnętrznych interesariuszy.

Priorytetem działania controllera musi zatem pozostać dążenie do sprawienia, aby organizacja maksymalnie skutecznie realizowała swoje cele..., a nie pełnienie roli etatowego anioła stróża.

Also check

Open access no. 10/2006

Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa

W jaki sposób systemy analiz danych biznesowych wspierają zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa? Możliwości wskazują specjaliści ds. outsourcingu informatycznego z firmy NaviSite.

Read more
Open access no. 7/2006

Abecadło finansowania małych przedsiębiorstw

O czym powinni pamiętać mali przedsiębiorcy szukający kapitału? Rad udzielają eksperci portalu AllBusiness.com.

Read more
Open access no. 6/2007

W 80 dni dookoła świata

Ile kosztuje mobilność pracowników? Wnioski z dorocznej konferencji poświęconej podróżom służbowym organizowanej przez stowarzyszenie NBTA prezentuje J. Moline.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama