Controller w centrum uwagi

Jak powinien postępować controller, aby jego głos był słyszalny w przedsiębiorstwie? Doświadczeniami dzieli się R. Hichert - profesor, menedżer i specjalista do spraw komunikacji biznesowej.

www.hichert.com

Powodzenie controllerów zależy od ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Oznacza to, iż przygotowane raporty tylko wtedy stają się narzędziem wsparcia zarządzania, gdy zawierają jednoznaczne stwierdzenia, ostrzeżenia lub zalecenia. Istnieje siedem zasad raportowania, które są dla controllera receptą na SUCCESS.

„Say it” - w swoich opracowaniach controller musi dotykać istoty problemu, co nie oznacza konieczności ciągłego powtarzania słów: „znaczący”, „kluczowy” czy „zasadniczy”. „Unify it” - warunkiem właściwej percepcji raportu jest ujednolicenie jego układu i treści. Używanie zamiennych terminów czy prezentowanie tych samych wielkości w różnych ujęciach nie jest oznaką kunsztu controllera, ale braku zrozumienia jego roli w przedsiębiorstwie. „Condense it” - informacje muszą być podawane zwięźle, a „wyjaśnienia” nie mogą komplikować interpretacji poszczególnych pozycji raportu. „Check it” - eliminacja wszystkich błędów jest jedynym akceptowanym poziomem poprawności raportu. „Explain it” - raport controllera musi być wolny od wieloznaczności, co wymaga podawania formuł obliczeniowych i źródeł informacji. Tak samo dokładnie trzeba wyjaśniać pozytywne, jak i negatywne zjawiska - brak tej równowagi oznacza pogłębianie istniejących problemów. „Simplify it” - należy zrezygnować z wszelkich elementów, które nie służą komunikacji, a są jedynie ozdobnikami. „Structure it” - ostatnim zaleceniem jest natomiast ujęcie treści w takim układzie, który ułatwia i przyspiesza odnalezienie pożądanych informacji.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy