Nowoczesna przestrzeń planowania w stylu ICV Modern Budgeting

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2015 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw, klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Narastająca dyskusja i krytyka rozwiązań controllingowych w tym obszarze doczekała się mocnej riposty Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV w postaci koncepcji Modern Budgeting. Młodego wina nie wlewa się jednak do starych bukłaków. W ślad za koncepcją powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation łącząca świat controllerów i menadżerów wokół idei budżetowania, które nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Praktyczna strona Modern Budgeting wymaga zaawansowanych procesów dostępu do danych. W dobie Big Data świat biznesu zalewa fala informacji. W tym kontekście opomiarowanie ogniw łańcucha wartości i dekompozycję zaplanowanych celów na poziom struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa trudno wyobrazić sobie bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych.

Na podstawie analizy istniejących rozwiązań zespół roboczy ICV ds. koncepcji nowoczesnego budżetowania doszedł do wniosku, że nie istnieją gotowe narzędzia IT dla Modern Budgeting. Niespełna pół roku po opublikowaniu tej informacji, z inicjatywy członków polskiej sekcji ICV i ekspertów Solet Business Intelligence, uruchomiono nowy projekt. W efekcie przeprowadzonych prac powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation – platforma IT dedykowana do wdrożenia zasad i wartości Modern Budgeting w przedsiębiorstwie.

Bnovation, zgodnie z założeniami Modern Budgeting, na powrót stawia proces budżetowania i planowania jako fundamentalne narzędzie zarządzania firmą. Przygotowana platforma IT ma charakter otwartego systemu operacyjnego dedykowanego dla procesu budżetowania. Pulpit każdego controllera i menadżera z jednej strony opiera się na wspólnym rdzeniu mertoryczno-systemowym, a z drugiej strony dostosowuje się do specyfiki i stylu prowadzenia biznesu przez poszczególnych uczestników procesu. System dostępny jest w modelu SaaS, dzięki czemu nowoczesna przestrzeń planowania jest teraz dostępna na żądanie wszystkich partnerów kooperujących w ramach lokalnych i globalnych łańcuchów wartości.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy