Strategie i zarządzanie

Rachunek kosztów szyty na miarę potrzeb przedsiębiorstwa

Pokazywane w tym opracowaniu przykłady udowadniają, że klasyczne rachunki kosztów można udoskonalić, czerpiąc zasady z innych rachunków. Można je również stosować równolegle, a nawet stworzyć swój własny rachunek odpowiadający kulturze organizacji. Wszystko zależy od posiadanych przez przedsiębiorstwo możliwości. Nie wolno jedynie bać się wprowadzania do zarządzania udoskonaleń rachunku będących odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku.

Rachunek kosztów szyty na miarę potrzeb przedsiębiorstwa

Każdy wdrożony w przedsiębiorstwie rachunek kosztów, by mógł pomagać i przynosić oczekiwane rezultaty, wymaga czasu. Zarządy natomiast chciałyby odnotować swój sukces natychmiast. Najczęściej więc, zaraz po objęciu swojej funkcji, wdrażają nowe rachunki kosztów lub udoskonalają już istniejący, wprowadzając do niego zasady zaczerpnięte z innego rachunku. W takiej sytuacji rzadko w przedsiębiorstwach funkcjonuje jeden, czysty, zarządczy rachunek kosztów. Zwykle reguły pochodzące z kilku rachunków kosztów przenikają się nawzajem, a to, który z nich dominuje w firmie, warunkuje na ogół jej profil działalności, branża oraz otoczenie.

Zarządzanie jakością procesów biznesowych

Celem każdej organizacji jest osiąganie jak najlepszych wyników przy jednoczesnym pozyskaniu szerokiego kręgu klientów i zachowaniu jak najlepszej jakości produktów. Nie jest to jednak możliwe bez zaangażowanych pracowników. Jedną z metod zarządzania jakością procesów biznesowych jest Six Sigma. To skuteczna metoda zarządzania zmianą, a także zarządzania ludźmi. Usprawniając procesy w organizacji, pomaga przedsiębiorstwom realizować nieosiągalne dotąd cele.

Wartościowanie stanowisk w firmie Exalo Drilling SA

Jak wartościować stanowiska w firmach branży wydobywczej, gdzie warunki pracy są uciążliwe i ryzyko zawodowe jest większe niż gdzie indziej? Można stworzyć własny model, odpowiadający na konkretne oczekiwania. Ale można też skorzystać z wielu dostępnych rozwiązań, modyfikując je na własny użytek. Exalo Drilling SA jest przykładem firmy, która gotowy model dostosowała do swoich wymagań.

Zespół do zadań specjalnych w firmie Netia

Dwa lata temu w Netii powstał specjalny zespół (Organizational Effectiveness Team – OE Team), który składa się z przedstawicieli różnych departamentów. Zadaniem zespołu jest wzmacnianie kultury organizacyjnej, promocja wartości, a przede wszystkim wspieranie pracowników podczas przeprowadzania zmian, badanie ich emocji i nastrojów oraz szybkie reagowanie na pojawiające się trudności.

Praktyczne aspekty organizacji projektów

W obecnych realiach gospodarczych jest bardzo prawdopodobne, że niemal każdy controller lub analityk podczas swojej kariery zawodowej uczestniczył w rozmaitych przedsięwzięciach zorganizowanych w formie projektu. Organizacja projektowa jest bowiem coraz częściej stosowana w wielu przedsięwzięciach o jednostkowym, niepowtarzalnym charakterze. Czym charakteryzuje się organizacja projektowa, jakie są jej podstawowe cechy? Na co warto zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do uczestnictwa w projekcie?

Archiwum

Polecamy