Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

CIRZ_226_08.jpg

Postawy i zachowania konsumenckie kreowane przez internet. Nowe firmy, które całkowicie przedefiniują obecnie znane branże, np. Uber, Netflix. Klienci, którzy coraz częściej wzmacniają swoje oczekiwania, współuczestniczą w opracowaniu wymagań, zgłaszają uwagi/komentarze na każdym etapie testowania. To tylko niektóre ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, które – aby przetrwać – muszą wprowadzić szereg zmian. Czasem pojedyncze projekty to za mało, warto zastanowić się nad systemowym podejściem, które zagreguje projekty w celu zrealizowania postawionych celów strategicznych. Warto bliżej przyjrzeć się podejściu zarządzania Programem Projektów Rozwojowych.

Zasygnalizowane przemiany powodują, że przedsiębiorstwa, chcąc nadal funkcjonować na rynku, dokonują zmian w swoich modelach biznesowych, grupach produktów, kanałach dystrybucji – są „eksponowane” na wprowadzanie szeregu zmian. Przy takich licznych zmianach nie wystarczy już zainicjowanie projektu lub kilku projektów w firmie, ich opisanie i wdrożenie w organizacji. Koniecznym staje się wdrożenie systemowe podejścia agregującego projekty w celu zrealizowania postawionych celów strategicznych w ściśle określonym czasie. Do przeprowadzenia i wdrożenia złożonych projektów, które najczęściej dotyczą transformacji organizacji lub jej części, wdrożenia nowych linii biznesowych, produktów, zmiany w obszarach logistyki i dystrybucji, można wykorzystać podejście zarządzania Programem Projektów Rozwojowych. W swojej naturze i charakterystyce projekty rozwojowe dostarczają do organizacji nowych produktów/usług, przemodelowania procesów biznesowych, zmian funkcjonowania – a wszystko po to, aby przenieść całą organizację na nowe obszary, gdzie jest mniejsza konkurencja.

Podstawowe definicje

Projekt to tymczasowa organizacja stworzona w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych, zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym.

Zarządzanie projektem obejmuje planowanie, monitorowanie i kontrolę wszystkich aspektów projektu i motywowanie wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w celu osiągnięcia celów projektu na czas, w budżecie, na odpowiednim poziomie jakości i wydajności.

Program to tymczasowa, elastyczna struktura organizacyjna stworzona dla koordynacji, kierowania oraz nadzoru implementacji grupy projektów oraz działań w celu dostarczenia rezultatów oraz korzyści odnoszących się do strategicznych celów organizacji. Typowy okres trwania programów rozciąga się na kilka lat.

Zarządzanie programem to skoordynowana organizacja, kierowanie i wdrożenie zestawu projektów i działań, które wspólnie pozwalają dostarczyć produkty i osiągnąć korzyści o strategicznym znaczeniu dla organizacji.

Wymiary zarządzania programami

 1. Co jest wizją programu i jaką przyszłość on przyniesie?
  • Wizja;
  • Projektowanie i dostawa produktów.
 2. Dlaczego warto przeprowadzić dany program?
  • Uzasadnienie biznesowe;
  • Zarządzanie realizacją korzyści.
 3. Kto będzie zaangażowany w program zarówno jako członek zespołu programowego oraz jako interesariusz, na którego program będzie mieć wpływ?
  • Organizacja;
  • Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy.
 4. W jaki sposób program będzie realizował kluczowe zadania, takie jak planowanie, zarządzanie ryzykiem i jakością?
  • Planowanie, raportowanie i kontrola;
  • Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie bieżących kwestii;
  • Wizja.

Przebieg transformacji

Planowanie w Programie Projektów Rozwojowych

Na schemacie 1 został przedstawiony pełen cykl procesu transformacji od momentu spisania misji, wizji i wysokopoziomowych celów, poprzez definiowanie zakresu programu, planowanie projektów, etapy realizacji i wdrożenia produktów programu, zapewnienia komunikacji nowych rozwiązań w całej organizacji, kończąc na formalnym zamknięciu całego Programu Rozwojowego. Z tego opisu widać, że mamy do czynienia ze złożonym, trwającym w dłuższym horyzoncie czasowym przedsięwzięciu, które skupia w swojej strukturze kilka różnych projektów, których produkty/usługi są częścią składową całego większego przedsięwzięcia.

W tym miejscu nie będziemy się skupiać i opisywać etapu opracowania wizji, misji, jak i etapu identyfikacji Programu – zakładamy, że produkty tych etapów zostały już wcześniej wypracowane i jesteśmy na etapie przygotowania planów.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy