Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4-1/2020 (marzec)

COVID-19_v1.png

Pakiet pracodawcy. Praktyczne wyjaśnienia z zakresu prawa pracy

Format: PDF
Objętość: 65 stron + okładka
Stan na: 22.03.2020

1. Obowiązki pracodawcy w związku z epidemią COVID-19.

 • Regulacje wynikające z przepisów Kodeksu pracy.
 • Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 • Kogo obciążają koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

2. Zagadnienia związane z przestojem w zakładzie pracy.

 • Czym jest przestój?
 • Czy zamknięcie zakładu pracy z powodu epidemii COVID-19 powoduje konieczność zapłaty pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju?
 • Na jakie zagrożenia pozostaje narażony pracodawca, jeżeli nie wypłaci pracownikom wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z epidemią?
 • W jakiej wysokości powinno być wypłacane wynagrodzenie przestojowe?
 • Czy istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju?

3. Urlopy w okresie epidemii COVID-19.

 • Czy w okresie zagrożenia pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy?
 • Czy w okresie zagrożenia pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Kiedy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego?
 • Czy w okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego pracodawca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

4. Praca zdalna w okresie epidemii COVID-19.

 • Możliwość powierzenia pracy zdalnej w okresie epidemii COVID-19.
 • W jaki sposób należy polecić wykonywanie pracy zdalnej?
 • Czy pracownik może się sprzeciwić poleceniu wykonywania pracy zdalnej?
 • Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?
 • Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?
 • Jak powinna kształtować się wysokość wynagrodzenia pracownika podczas świadczenia pracy zdalnej?

5. Zmiana warunków wynagradzania pracowników oraz wypowiadanie umów o pracę w związku z epidemią COVID-19.

 • Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie w związku z epidemią COVID-19? W jakiej formie?
 • Sytuacja finansowa pracodawcy jako czynnik wpływający na możliwość obniżenia wynagrodzenia bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego.
 • Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikom umowy o pracę w związku z epidemią COVID-19?
 • Czy rozwiązanie umów o pracę z powodu epidemii COVID-19wiąże się z koniecznością zapłaty odprawy?
 • Czy Pracodawca może zastosować krótszy okres wypowiedzenia umów w związku z epidemią COVID-19?

6. Kwestie dotyczące świadczeń przysługujących pracownikom w związku z epidemią koronawirusa

 • Czy pracownik objęty kwarantanną nabywa prawo do świadczeń z tytułu choroby?
 • Procedura uzyskania świadczenia z tytułu przebywania na kwarantannie.
 • Czy płatnik składek może zweryfikować prawdziwość oświadczenia pracownika o odbyciu obowiązkowej kwarantanny?
 • Kwarantanna nałożona decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Świadczenie przysługujące pracownikowi w przypadku zamknięcia placówki edukacyjnej jego dziecka.
 • Jak najłatwiej złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jeśli ten bezpłatny e-book Wam się przyda to prosimy kliknijcie zgodę reklamową, dajcie nam szansę wrócić do normalnego biznesu jak szaleństwo już minie.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Reklama