Nie tylko liczby...

Komunikacja, negocjacje i perswazja controllera

Controlling zajmuje się przyszłością, lepszą przyszłością. Wyprzedza błędy, zapobiega zamiast leczyć i wspiera rozwój organizacji. Pozwala oswoić przyszłość organizacji (jednostki biznesowej, działu etc.), tak aby ta sprawniej i skuteczniej realizowała sobie właściwe cele. Controlling skupia się na przyszłości i wyprzedza problemy, a kontrola to forma nadzoru i dotyczy działań w przeszłości. Tak w moich oczach amatora wygląda rola controllingu. Ma on wspierać skuteczne funkcjonowanie organizacji poprzez usprawnianie procesów sprzężeń zwrotnych. Dlatego można myśleć o controllingu jako o elemencie tworzonego przez organizację systemu cybernetycznego, zapewniającym mechanizm autokorekcyjny, tak potrzebny do jej właściwego funkcjonowania.

Twórzmy dobre nawyki - rola pracowników w procesie wdrażania i funkcjonowania Strategicznej Karty Wyników

O koncepcji Strategicznej Karty Wyników w polskich publikacjach napisano już wiele. Liczne opracowania prezentują definicję tej koncepcji, proces jej wdrażania, przykłady implementacji i wiele innych wskazówek. Coraz częściej słychać również głosy, traktujące BSC jako coś więcej niż instrument, jako koncepcję zarządzania, żyjącą sieć, mającą swe źródło w odpowiednio nastawionych i zmotywowanych pracownikach. Temu właśnie jest poświęcone niniejsze opracowanie.

Archiwum

Polecamy