Celem artykułu jest określenie strategii zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa Cafe Sp. z o.o.1, z wykorzystaniem metody BCG. Przeprowadzono analizę portfela produktów przedsiębiorstwa stanowiącego podmiot badania. Wskazano jej konotację dla decyzji strategicznych, dotyczących poszczególnych produktów oraz zaproponowano narzędzie, przy użyciu którego możliwe jest graficzne przedstawienie wyników analizy. Artykuł wieńczy podsumowanie stanowiące z jednej strony dyskusję uzyskanych wyników, a z drugiej ocenę przydatności stosowania metody portfelowej BCG w praktyce przedsiębiorstw.

Istota analizy portfelowej metodą BCG

Analiza strategiczna stanowi narzędzie zarządzania organizacją, które umożliwia diagnozę jej potencjału w kontekście zarówno zastanego otoczenia wewnętrznego, jak i uwarunkowań pojawiających się w turbulentnie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Nadrzędnym celem analizy strategicznej jest nie tyle osiąganie wyznaczonych przez organizację celów, lecz ich ex novo kreowanie.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne w Excelu

CiRZ_5_20.jpg

Excel, w swojej bibliotece funkcji, posiada bardzo szeroką paletę funkcji finansowych i statystycznych. W niniejszym artykule zostanie opisanych kilka przykładów prezentujących wykorzystanie wybranych funkcji statystycznych w praktyce.

Read more

Dynamiczne tabele - wykorzystanie listy rozwijanej

CiRZ_4_18.jpg

Lista rozwijana jest bardzo wygodnym narzędziem, które pomaga ograniczyć zakres danych wprowadzanych do komórki. Może być wykorzystywana przy budowaniu paneli zarządczych, pulpitów menedżerskich czy też innych zestawień, które wymagają szybkiej zmiany prezentowanych informacji.

Read more

Histogram w Excelu - o wizualnym prezentowaniu rozkładu danych

CiRZ_4_13.jpg

W artykule przedstawiono zasady tworzenia histogramów i możliwości prezentowania za ich pomocą rozkładu danych. Przedstawiona została procedura tworzenia histogramów z uwzględnieniem możliwości i funkcji Excela od 2016 r., ale również jego wcześniejszych wersji.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama