Nasilająca się permanentnie rywalizacja konkurencyjna w polskiej gospodarce sprzyja postępowaniu procesów konsolidacyjnych, takich jak przejęcia i fuzje. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propedeutyki przeprowadzania kompleksowych badań przedinwestycyjnych przedsiębiorstw (due diligence) w procesach przejęć podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań controllerów w tym procesie.

W niniejszym artykule przedstawiono definicję i istotę procesów przejmowania podmiotów gospodarczych ze wskazaniem linii demarkacyjnej
między pojęciami „przejęcie” i „fuzja”. Następnie przedstawiono możliwe modele biznesowe przejęć z uwzględnieniem mechanizmu share deal, asset deal oraz mechanizmu mieszanego. W drugim rozdziale przybliżono propedeutykę badania due diligence oraz jego znaczenie dla procesów przejęć podmiotów gospodarczych. W trzecim rozdziale przedstawiono wpływ aplikacji koncepcji controllingu na grunt badań due diligence.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne w Excelu

CiRZ_5_20.jpg

Excel, w swojej bibliotece funkcji, posiada bardzo szeroką paletę funkcji finansowych i statystycznych. W niniejszym artykule zostanie opisanych kilka przykładów prezentujących wykorzystanie wybranych funkcji statystycznych w praktyce.

Read more

Dynamiczne tabele - wykorzystanie listy rozwijanej

CiRZ_4_18.jpg

Lista rozwijana jest bardzo wygodnym narzędziem, które pomaga ograniczyć zakres danych wprowadzanych do komórki. Może być wykorzystywana przy budowaniu paneli zarządczych, pulpitów menedżerskich czy też innych zestawień, które wymagają szybkiej zmiany prezentowanych informacji.

Read more

Histogram w Excelu - o wizualnym prezentowaniu rozkładu danych

CiRZ_4_13.jpg

W artykule przedstawiono zasady tworzenia histogramów i możliwości prezentowania za ich pomocą rozkładu danych. Przedstawiona została procedura tworzenia histogramów z uwzględnieniem możliwości i funkcji Excela od 2016 r., ale również jego wcześniejszych wersji.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama