Literatura controllera

Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2006 Tekst otwarty

Książka koncentruje się na praktycznej stronie analizy finansowej. Autorzy postawili sobie za cel nie tylko zaprezentowanie zestawu narzędzi analizy finansowej, wynikających z teorii przedmiotu, ale również wskazanie możliwości ich wykorzystania w praktyce do analizy sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Archiwum

Polecamy