Literatura controllera

Controlling w pytaniach i odpowiedziach: praktyczne narzędzia dla controllera

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2008 Tekst otwarty

Książka ta to zbiór krótkich, praktycznych porad z obszaru controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Kierowana jest przede wszystkim do kierowników i specjalistów z działów controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych oraz głównych i samodzielnych księgowych z dużych i średnich przedsiębiorstw.

Archiwum

Polecamy