Wyliczenie kosztu roboczogodziny bez znajomości podstawowych sposobów i metod księgowania kosztów oraz zasad rachunkowości może okazać się skomplikowanym zadaniem. W tym miejscu niezbędne będzie zwrócenie uwagi na relacje pomiędzy księgowością a controllingiem.

Informacje podane przez dział controllingu są oparte na tych samych dokumentach źródłowych lub stanowią pochodną zaksięgowanych danych w systemie finansowo-księgowym. Koszty przedsiębiorstwa ze względu na swą złożoność są klasyfikowane w różnych ujęciach i według różnych kryteriów. Możemy wyróżnić koszty według rodzajów lub typów działalności. Prowadzenie ewidencji kosztów według typów działalności ułatwia uzyskanie szczegółowych informacji o kosztach związanych z poszczególnymi wydziałami lub zleceniami. Umożliwia również uzyskanie odpowiedzi na pytanie: gdzie i na co poniesione zostały koszty dotyczące uzyskanych w okresie sprawozdawczym przychodów? W ramach zespołu „5” ewidencjonuje się między innymi koszty w układzie kalkulacyjno-funkcjonalnym, np.:

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Procesy inflacyjne

CiRZ_231_45.jpg

Inflacja to kumulatywny proces wzrostu ogólnego poziomu cen o ciągłym charakterze, związanym z zaburzeniami właściwego funkcjonowania mechanizmu społeczno-gospodarczego. Definicja ta wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w niej kryteriów. Jaki proces jest inflacją, a jaki nią nie jest? Jaki wpływ na poziom inflacji mają oczekiwania inflacyjne? Jak można walczyć z inflacją?

Read more

Niebieski ocean, czerwony ocean

CiRZ_230_43.jpg
Koncepcja „niebieskiego i czerwonego oceanu” zakłada funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej dwóch oddzielnych obszarów: „niebieskiego i czerwonego oceanu”. Pierwszy oznacza gałęzie przemysłu, które obecnie jeszcze nie istnieją – nieznane rynki, nieobjęte konkurencją. Drugi reprezentuje branże już istniejące – znane rynki zbytu. Jak wykorzystać model do budowania przewagi konkurencyjnej i budowania pozycji rynkowej?
Read more

Efektywne warsztaty kaizen

CiRZ_230_38.jpg
Wdrażając filozofię kaizen czy pracując nad doskonaleniem procesów, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołów, jak i pomiędzy samymi zespołami. O skuteczności takiej komunikacji musi świadczyć zarówno ustandaryzowana jej forma, jak również elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, modyfikacji procesów, ewolucji zespołów, ich kompetencji i doświadczenia. Zwykła codzienna odprawa w celu wymiany wiedzy i doświadczeń nie zapewnia kontrolowanego i trwałego procesu doskonalenia, dlatego też forma warsztatów doskonalenia, a następnie ich realizacja wymagają odpowiedniego przygotowania.
Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama