W obecnej sytuacji gospodarczej, coraz częściej dochodzi do relokacji pracowników – zagraniczni pracownicy są relokowani do Polski, polscy przenoszą się za granicę. Nierzadko pracownicy wykonują swoje obowiązki w dwóch lub więcej państwach. Co więcej – obecnie, w związku z mającą miejsce pandemią COVID-19, nastąpiła zmiana dotychczasowego trybu pracy i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Oznacza to, że pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie. Jak zatem prawidłowo opodatkować dochody z pracy wykonywanej poza granicami kraju?

Dochody z zagranicy – aspekty podatkowe

Rozwój gospodarczy przyniósł za sobą wiele skutków, a jednym z nich są bez wątpienia inwestycje zagranicznych przedsiębiorców w Polsce. Zagraniczne podmioty chętnie korzystają przy tym z dobrze wykształconych oraz posiadających bogate doświadczenie polskich specjalistów. Polscy przedsiębiorcy z kolei inwestują na rynkach zagranicznych i tam szukają wykwalifikowanej kadry. Często dochodzi również do relokacji pracowników – zagraniczni pracownicy są relokowani do Polski, polscy przenoszą się za granicę. Często mamy do czynienia z sytuacją, że pracownicy wykonują swoją pracę w dwóch lub więcej państwach. Dodatkowo, epidemia COVID-19, spowodowała zmianę dotychczasowego trybu pracy i wprowadzanie coraz częściej możliwości pracy zdalnej. Oznacza to, że pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie.

Niestety, wraz z nowymi możliwościami, rodzą się również wątpliwości co do właściwego opodatkowania dochodów z pracy – szczególnie te, dotyczące właściwego wyboru kraju, w którym należy dochody z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia opodatkować.

Rezydencja podatkowa

Podstawowym pojęciem, na które należy zwrócić uwagę przy wątpliwościach dotyczących właściwego miejsca opodatkowania dochodów uzyskiwanych od zagranicznego pracodawcy jest rezydencja podatkowa, czyli w przypadku osób fizycznych nic innego niż kraj zamieszkania dla celów podatkowych.

Miejsce zamieszkania jest istotne, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 (dalej: UPDOF) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

The remaining 86% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Favorites Print

Also check

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Firmy prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy oferowanych przez państwo, po spełnieniu wskazanych warunków. Najczęstszą formą wsparcia są dotacje rządowe, których przyjęcie niejednokrotnie budzi wątpliwości odnośnie ich rozliczenia księgowego.

Read more

Sprzedaż wierzytelności w ramach umowy faktoringu – koszty podatkowe i ewidencja

Sprzedaż wierzytelności w ramach umowy faktoringu – koszty podatkowe i ewidencja

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą zasad ustalania kosztów podatkowych przy sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu. Interpretacja dotyczy zarówno podatników CIT, jak i PIT. W artykule przedstawiamy i wyjaśniamy problemy podatkowe rozstrzygane w interpretacji ogólnej oraz wskazujemy, jak umowy te ujmować w księgach rachunkowych.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement