Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób potencjalni inwestorzy powinni zgłosić transakcję.

Kontrole inwestycji przez UOKiK

Pełną treść dokumentu pt. „Wyjaśnienia proceduralne w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz prowadzenia postępowań objętych zakresem ustawy o kontroli inwestycji” można znaleźć (i pobrać) na stronie UOKiK.

Wyjaśnienia proceduralne

Wyjaśnienia proceduralne w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz prowadzenia postępowań objętych zakresem ustawy o kontroli inwestycji zawierają następujące informacje:

( 1 ) ochrona krajowych spółek dotyczy wyłącznie przejęć przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski przez podmioty spoza UE, EOG lub OECD, tj. osoby fizyczne, nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego ww. organizacji oraz podmioty niebędące osobami fizycznymi, nieposiadające od co najmniej dwóch lat przed dniem poprzedzającym zgłoszenie do Prezesa UOKiK siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD. Należy również podkreślić, iż w tym wypadku mowa jest ogólnie o podmiotach, a nie tylko o przedsiębiorcach. Ochrona krajowych przedsiębiorstw dotyczy zatem przejęć nie tylko przez zagranicznych przedsiębiorców, ale także przez podmioty nieposiadające takiego statusu. Ustawa stosuje inne wymogi w stosunku do osób fizycznych oraz innych podmiotów.

W przypadku osób fizycznych ustawa obejmuje swoim zakresem osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD. Należy zauważyć, że ustawa nie wprowadza minimalnego wymogu w stosunku do okresu posiadania przez taką osobę obywatelstwa któregoś z państw członkowskich ww. organizacji. Bez względu zatem, jak długo (krótko) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD, osoba taka nie jest objęta zakresem tej ustawy. Istotne jest jedynie, aby w chwili powstania zamiaru/dokonania inwestycji podlegającej ustawie takie obywatelstwo posiadała.

W przypadku z kolei podmiotów niebędących osobami fizycznymi, ustawa obejmuje swoim zakresem wyłącznie podmioty nieposiadające, od co najmniej dwóch lat przed dniem poprzedzającym zgłoszenie do Prezesa UOKiK, siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD.

The remaining 84% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Może nastąpić z jakiegokolwiek powodu i w każdej chwili. Należy jednak upewnić się, czy jako przedsiębiorca możemy wnioskować o zawieszenie działalności, jakie warunki muszą zostać spełnione oraz jakie są konsekwencje takiej decyzji.

Read more

Odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie pracownika z urlopu

Jestem w Alpach. Słońce pięknie świeci, warunki narciarskie są rewelacyjne i szykuję się do kolejnego zjazdu, kiedy nagle z kieszeni mojej kurtki dochodzi dźwięk dzwonka telefonicznego. Dzwoni mój bezpośredni menedżer. Czy miał prawo do mnie zadzwonić podczas mojego urlopu, czy ja miałam obowiązek odebrać i jakie mogą być konsekwencje takiego telefonu?

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement