W jaki sposób Rozporządzenie o ochronie danych osobowych odnosi się do osób związanych ze spółkami kapitałowymi? Jakie są kategorie i podstawy prawne przetwarzanych przez spółki kapitałowe danych osób związanych z nimi biznesowo (handlowo) i w ramach stosunku pracy? Jakie są zasady przetwarzania danych osób związanych z tymi spółkami organizacyjnie, jako członkowie organów stanowiących i wykonawczo-kontrolnych oraz prokurenci?

Dane osób podlegające przetwarzaniu w ramach RODO oraz ich odbiorcy w spółkach kapitałowych

RODO, obejmujące przepisy o ochronie danych osób fizycznych, wiążące wszystkie kraje Wspólnoty, odnosi się również do osób związanych ze spółkami kapitałowymi (tj. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, prostymi spółkami akcyjnymi, spółkami akcyjnymi oraz europejskimi spółkami akcyjnymi). W niniejszym artykule przedstawiono kategorie i podstawy prawne przetwarzanych przez spółki kapitałowe danych osób związanych z nimi biznesowo (handlowo) i w ramach stosunku pracy jako kontrahenci (dostawcy, nabywcy towarów i usług oraz osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz) oraz pracownicy, a także osób związanych z tymi spółkami organizacyjnie jako członkowie organów stanowiących (uchwałodawczych) i wykonawczo-kontrolnych oraz prokurenci. W artykule scharakteryzowano ponadto odbiorców danych osobowych w spółkach kapitałowych, związanych z tymi spółkami organizacyjnie i kontraktowo oraz rodzaje przetwarzanych przez nich danych.

Dane osób podlegające przetwarzaniu w spółkach kapitałowych

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO1, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tj. osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy albo jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej).

The remaining 47% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Może nastąpić z jakiegokolwiek powodu i w każdej chwili. Należy jednak upewnić się, czy jako przedsiębiorca możemy wnioskować o zawieszenie działalności, jakie warunki muszą zostać spełnione oraz jakie są konsekwencje takiej decyzji.

Read more

Kontrole inwestycji przez UOKiK

Kontrole inwestycji przez UOKiK

Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób potencjalni inwestorzy powinni zgłosić transakcję.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement