Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2005

brak_okladki.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription

Articles

Open access no. 9/2005

Rząd i polityka

Read more
Open access no. 9/2005

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 9/2005

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 9/2005

VI edycja międzynarodowej konferencji "Zarządzanie finansami ‑ biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących"

Read more
Open access no. 9/2005

Bank centralny

Read more
Open access no. 9/2005

Już wkrótce siódma edycja Klubu Controllera

Read more
no. 9/2005

Controlling w przedsiębiorstwie produkującym obuwie

Controlling jako koncepcja i filozofia zarządzania jawi się czasami jako lek na całe zło. Moda na controlling zapanowała w tematyce książek, czasopism, konferencji, przedmiotów akademickich, szkoleń itp. W praktyce, głównie duże przedsiębiorstwa mogą pochwalić się kompleksowym systemem controllingu, w pełni zintegrowanym i zinformatyzowanym. Czy jednak polskie małe i średnie przedsiębiorstwa podzielają...

Read more
no. 9/2005

Integracja systemu controllingu z systemem zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego

Budowa skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój organizacji. Również przemiany gospodarcze oraz wejście Polski do struktur Unii Europejskiej uwypukliły i wykształciły nowe podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zaczęły stosować nowoczesne metody i narzędzia zarządzania.

Read more
no. 9/2005

Jak korzystać z oprogramowania wspierającego podejmowanie decyzji bazującego na metodzie UVA

Kierowanie przedsiębiorstwem wymaga dysponowania precyzyjnymi i szybko dostępnymi informacjami – zobowiązują do tego potrzeba reaktywności i dynamiczne zmiany otoczenia. Metody zarządzania odwołują się więc do rozwiązań informatycznych, których wdrażanie stało się integralną częścią projektów tworzenia narzędzi służących wspomaganiu podejmowania decyzji.

Read more
no. 9/2005

Praktyczne doświadczenia związane z wdrożeniem Strategicznej Karty Wyników

Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników jest procesem złożonym, długotrwałym oraz wymagającym wysiłku całej organizacji. W praktyce polskich przedsiębiorstw można zauważyć różne podejścia do jej implementacji. Związane jest to z tym, iż sama koncepcja Balanced Scorecard ewoluowała, zmieniał się także jej cel. W koncepcji tej z narzędzia pomiaru efektywności biznesowej przechodzono stopniowo na proces...

Read more
no. 9/2005

Kosztorys dziennika w lokalnej stacji telewizyjnej

Planowana wielkość kosztów do poniesienia powinna być wystarczająca na wyprodukowanie audycji telewizyjnej w taki sposób, aby przyniosła zamierzony efekt. Z tego też względu kosztorys audycji powinien być tworzony w taki sposób, aby wykazywał najwyższą przydatność na potrzeby zarządzania, kontroli i analizy działalności stacji telewizyjnej lub producenta telewizyjnego. Taki kosztorys zapewni równocześnie...

Read more
no. 9/2005

Jak przygotować się do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego budżetowanie

Coraz więcej prężnie działających przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do wspomagania procesu budżetowania i analiz. Zwykły, a zarazem powszechny Excel, przestaje wystarczać, kiedy tworzy się i zarządza rozbudowanym budżetem przedsiębiorstwa, z którego korzystają codziennie dziesiątki osób w firmie. Tak dzieje się również w moim przedsiębiorstwie. Moje pytanie...

Read more
no. 9/2005

Która klasyfikacja kosztów z punktu widzenia kontroli kosztów jest ważniejsza

Która klasyfikacja kosztów z punktu widzenia kontroli kosztów jest ważniejsza: według rodzajów, miejsc powstawania, czy też dzieląca koszty względem zmian rozmiarów działalności – na koszty zmienne i stałe?

Anna B., Warszawa

Read more
no. 9/2005

Co to jest luka strategiczna

Od pewnego czasu studiuję pojęcie „strategia organizacji”. Jedno z podejść mówi, iż linia strategiczna, którą obrała firma jest właściwa, gdy luka strategiczna jest odpowiednio mała. Co to jest luka strategiczna?

Andrzej R., Radom

Read more
no. 9/2005

Jak ewidencjonować koszty ogólnego zarządu, aby uzyskać większą ich przejrzystość

Jestem pracownikiem działu ekonomicznego w przedsiębiorstwie usługowym z branży ochrony środowiska. Dotychczasowa ewidencja księgowa kosztów ogólnego zarządu uwzględnia podział na koszty administracyjne i koszty ogólnogospodarcze. Podział taki powoduje, iż coraz trudniej jest zarządzać tymi kosztami. Jak inaczej ewidencjonować koszty ogólnego zarządu, aby uzyskać większą ich przejrzystość. Monika...

Read more
no. 9/2005

Opis systemu informacyjno‑decyzyjnego zakładu produkcyjnego

Celem części VI cyklu jest krótkie zaprezentowanie systemu informacyjno-decyzyjnego wdrożonego w zakładzie produkcyjnym na podstawie metodologii identyfikacji i analizy działań. Zawiera ona najważniejsze procedury, formularze, przy jednoczesnym wskazaniu przydatności decyzyjnych uzyskiwanych za ich pośrednictwem informacji, na etapie planowania wykonawczego, realizacji zlecenia, a także fakturowania...

Read more
no. 9/2005

Które z kryteriów wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jest najważniejsze

Jestem świeżo zatrudnionym pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego. Prezes zatrudnił mnie na okres 6 miesięcy, wyznaczając mi konkretne zadanie, a mianowicie mam opracować koncepcję systemu budżetowania dla zatrudniającej mnie firmy. Dlatego też mam następujące pytanie: które z kryteriów wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jest najważniejsze, a które można pominąć?

Jacek D., Warszawa

Read more
no. 9/2005

Jak wdrożyć metodę Hoshin Kanri

Jestem właścicielem dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Słyszałem, że do formułowania i osiągania celów zbieżnych z działaniami całej firmy na poszczególnych jej poziomach można wykorzystać metodę Hoshin Kanri. Jak ją można wdrożyć w moim przedsiębiorstwie?

Jacek P., Warszawa

Read more
no. 9/2005

Czy controlling jest sztuką

Pracuję w średniej wielkości przedsiębiorstwie handlowym. Zatrudniając mnie na stanowisku controllera zarząd oczekuje ode mnie przeprowadzenia bardzo szybkiego wdrożenia systemu controllingu. Ciągle powtarzam jednak, iż nie jest to proces łatwy, a zbyt szybkie przebrnięcie przez wszystkie procedury może się skończyć porażką. Jakie są podstawowe wymagania systemu controllingu, aby był systemem skutecznym...

Read more
no. 9/2005

Realizacja wymagań zarządzania wydajnością przedsiębiorstw w systemie PROPHIX

Przez ostatnie lata biznes staje się coraz bardziej złożony, napędzany przez technologiczne innowacje oraz zmniejszanie barier. Celem każdej firmy stało się więc oszacowanie ryzyka planowanej działalności. W jaki sposób można je obniżyć? Poprzez lepszą, pozyskiwaną w terminie informację.

Read more

Advertisement