Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2018 (july)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 7/2018 - Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

Dobre zarządzanie opiera się na dobrych decyzjach. Te z kolei zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a ich jakość jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów MIS powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, niezależnie od jej wielkości czy branży. Jakie są rzeczywiste korzyści i koszty wdrożenia MIS? Jak pokonać bariery technologiczne, finansowe i ludzkie? O tym szeroko w artykule Bariery we wdrożeniu MIS, do którego lektury gorąco zachęcam.

Dobre decyzje na poziomie zarządczym muszą bazować na dobrych decyzjach z każdego obszaru firmy. Dlatego też w bieżącym numerze schodzimy z poziomu ‘global’, biorąc pod lupę dane z poszczególnych obszarów działalności firmy. Pokazujemy, jak optymalizować decyzje sprzedażowe i marketingowe na podstawie najważniejszych wskaźników z marketingu ROI i ROMI, które wszyscy znają, jednak jak się okazuje, niewielu rozumie. Wchodzimy w obszar product managementu i pokazujemy, jak zagregować i tym samym zoptymalizować dane projektowe, wdrażając podejście zarządzania Programem Projektów Rozwojowych.

Zachęcając Państwa do lektury, zacytuję Bartosza Czapiewskiego, który w artykule Liczniki w programie Excel i Power BI napisał, że „specyfika raportowania w biznesie jest taka, że przede wszystkim liczą się precyzja i kontekst, a atrakcyjność graficzna znudzi nam się po kilku dniach, jeśli nie będzie szła za nią wartość merytoryczna”. Zatem życzę Państwu dobrych raportów opartych na rzetelnych danych i dogłębnych analizach.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 7/2018

Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...

Read more
Open access no. 7/2018

Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Read more
Open access no. 7/2018

JPK na żądanie już od 1 lipca 2018

JPK na żądanie już od 1 lipca 2018

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników została zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Read more
Open access no. 7/2018

XVII Międzynarodowy Kongres już 27–28 września w Krakowie!

Już po raz 17 Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zaprasza we wrześniu do Krakowa na Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Antykorupcji i Zwalczania Oszustw wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Read more
no. 7/2018

Zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z niektórymi innymi funkcjami w spółce

Zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z niektórymi innymi funkcjami w spółce

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza. Podstawową zasadą w polskich spółkach jest zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z członkostwem w zarządzie spółki. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której to członkami rady nadzorczej byłyby...

Read more
no. 7/2018

ROI i ROMI – 6 rad, jak obliczyć zwrot z inwestycji w marketing

ROI i ROMI – 6 rad, jak obliczyć zwrot z inwestycji w marketing

Według badań 11–12%1 przychodów stanowią wydatki na reklamę największych globalnych firm. Właśnie z tego względu ROI i ROMI są największymi wskaźnikami w marketingu. Niestety, większość marketerów mierzy je niewłaściwie. Z return on investment jest bowiem jak ze systematycznym bieganiem. Oficjalnie wszyscy praktykują, a nieoficjalnie – ćwiczą nieliczni.

Read more
no. 7/2018

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży półproduktów spożywczych

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży półproduktów spożywczych

Dokonując analizy rentowności przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników rentowności, uzyskuje się jedynie informacje o poziomie zyskowności w odniesieniu najczęściej do sprzedaży, aktywów, kapitału własnego. Chcąc zbadać zależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami rentowności i jednocześnie dokonać analizy wpływu kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa na poziom zyskowności jednostki, można...

Read more
no. 7/2018

Struktura finansowa a wartość firmy

Struktura finansowa a wartość firmy

Kluczową determinantą wartości przedsiębiorstwa decydującą o racjonalnym wykorzystaniu zasobów kapitałowych jest jego struktura finansowa, a w konsekwencji związany z jej doborem koszt zainwestowanego kapitału (wpływający na efektywność przyjętego programu rozwoju danego podmiotu). Wielkości te ulegają zmianom w zależności od fazy cyklu życia danego przedsiębiorstwa. Jak zmiany w strukturze kapitału...

Read more
no. 7/2018

Sprawozdanie finansowe w spółkach mikro, małych i dużych

Sprawozdanie finansowe w spółkach mikro, małych i dużych

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również dobrym narzędziem do monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W polskim systemie wyróżniamy trzy kategorie przedsiębiorców: mikro, małych i dużych, dla których obowiązują różne zasady dotyczące sprawozdawczości finansowej i rachunkowości.

Read more
no. 7/2018

Bariery we wdrożeniu systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

Bariery we wdrożeniu systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

Zarządzanie firmą to ciągłe podejmowanie decyzji. Dobre decyzje zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a jakość decyzji jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów, MIS (Management Information System) powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, bez względu...

Read more
no. 7/2018

Różnice kursowe w rachunkowości

Różnice kursowe w rachunkowości

W praktyce dość często występują sytuacje, w których jednostka decyduje się na transakcje z kontrahentami zagranicznymi, wskutek czego powstaje konieczność stosowania do przeliczeń różnych kursów dla tej samej waluty, to zaś powoduje powstanie różnic kursowych. W artykule przedstawiono podpowiedzi, jaką wybrać metodę rachunkową dla różnic kursowych oraz jak wyceniać wartości otrzymane w walucie obcej....

Read more
no. 7/2018

MSSF 16 (IFRS16): Leasing: nowe spojrzenie cz. 3

Artykuł stanowi trzecią, ostatnią część cyklu nt. leasingu w nowym ujęciu, zgodnie ze standardem MSSF/IFRS 16. W niniejszym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których dochodzi do modyfikacji umowy leasingowej, a także zajmiemy się leasingiem zwrotnym i na koniec przedstawimy pokrótce wpływ nowego standardu na księgowość leasingodawcy.

Read more
no. 7/2018

Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

Planowanie i raportowanie programów rozwojowych

Postawy i zachowania konsumenckie kreowane przez internet. Nowe firmy, które całkowicie przedefiniują obecnie znane branże, np. Uber, Netflix. Klienci, którzy coraz częściej wzmacniają swoje oczekiwania, współuczestniczą w opracowaniu wymagań, zgłaszają uwagi/komentarze na każdym etapie testowania. To tylko niektóre ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, które – aby przetrwać – muszą wprowadzić szereg...

Read more
no. 7/2018

5 mitów o Lean Management

5 mitów o Lean Management

Pomimo iż Lean Management przyjęło się w bardzo wielu przedsiębiorstwach, do dziś filozofia ta stanowi zagadkę dla wielu innych. Przedsiębiorcy zrazili się po nieudanym wdrożeniu, niektórzy słyszeli, że to nie działa lub dużo kosztuje, a jeszcze inni wierzą w mity i opowieści, które nie miały nigdy miejsca. Są też tacy, którzy twierdzili, że Lean można kupić od firmy konsultingowej i szybko się przekonali,...

Read more
no. 7/2018

Liczniki w programie Excel i Power BI

Liczniki w programie Excel i Power BI

Wskaźniki o okrągłym kształcie w postaci liczników i mierników sprawdziły się w motoryzacji i lotnictwie, skąd trafiły do raportów biznesowych (stąd nazwy raportów na jeden ekran – dashboard i kokpit). Czy jednak ich zastosowanie w raportach, gdzie nie mamy do czynienia z danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym, których nie musimy śledzić kątem oka, nie jest zbyt daleko idącą metaforą? Pytanie,...

Read more

Advertisement