Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2005

brak_okladki.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription

Articles

Open access no. 7/2005

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 7/2005

Bank centralny

Read more
Open access no. 7/2005

XIII Kongres Controllerów "Radość z osiągnięć zamiast frustracji rzeczywistością"

Read more
Open access no. 7/2005

Gospodarka Polski

Read more
no. 7/2005

Controlling ukierunkowany na wartość przedsiębiorstwa

Tworzenie wartości w przedsiębiorstwie jest związane z szeroko rozumianymi zmianami w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Najważniejsze jest odpowiednie zrozumienie istoty procesu zarządzania oraz instrumentów, które mają na celu wspomaganie procesu zorientowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Read more
no. 7/2005

Wykorzystanie modelu Du'Ponta w planowaniu finansowym

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją cyklu mówiącego o wykorzystaniu modelu Du’Ponta w planowaniu finansowym. W tej części autor przedstawi m.in. wykorzystanie modelu w procesie poprawy produktywności oraz metody planowania zmiany wartości wskaźników w czasie.

Read more
no. 7/2005

Informacje generowane przez rachunek kosztów działań

Jestem kierownikiem działu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym o produkcji masowej i powtarzalnej. Wdrożyliśmy rachunek kosztów działań, który w satysfakcjonujący sposób wspiera proces alokacji kosztów pośrednich w produkty i optymalizuje jego wycenę. Pozwala to nam określić precyzyjnie rentowność produktów, co w konsekwencji ma wpływ na planowanie optymalnej struktury sprzedaży i produkcji....

Read more
no. 7/2005

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Współcześni menedżerowie, zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają czynników, które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na ostateczny, dodatni wynik finansowy organizacji. Jednym z podstawowych wyróżników przedsiębiorstw konkurujących w tej samej grupie strategicznej (grupie realizującej tę samą strategię rozwoju) jest ich wartość. Umiejętność zarządzania...

Read more
no. 7/2005

Audyt strategiczny w projekcie wdrożenia Balanced Scorecard

Niniejsze opracowanie przedstawia istotę audytu strategicznego w ramach projektu wdrożenia Balanced Scorecard. To faza wstępna wdrożenia, ale jej rola jest kluczowa dla całego projektu. Celem przeprowadzenia audytu strategicznego jest zapewnienie wysokiej jakości wkładu dla dalszych faz wdrożenia Balanced Scorecard.

Read more
no. 7/2005

Jak przeprowadzać kalkulację ofertową

Mam pytanie odnośnie kalkulacji ofertowej. Interesuje mnie głównie (na przykładzie, przykładach) sposób jej wyliczania.

Waldemar M., Warszawa

Read more
no. 7/2005

Jakie są sposoby formalizacji społecznej odpowiedzialności biznesu

Ostatnio coraz częściej mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Jakie sposoby formalizacji obecnie funkcjonują w zakresie tych zagadnień?

Alicja P., Dęblin

Read more
no. 7/2005

Jak analizować koszty w ramach operacyjnej rachunkowości zarządczej

Nasze przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt. Normatywy kosztów bezpośrednich wynoszą:  materiałów (ilościowe) w kg: materiał bezpośredni na 1 sztukę (10,5), dopuszczalne ubytki produkcyjne (0,5), razem (11),  normatywne ceny materiałów w zł: zakup 1 kg materiału bezpośredniego (7,5), koszty zakupu (0,5), razem (8,0),  robocizna bezpośrednia: normatywna liczba godzin na 1...

Read more
no. 7/2005

Istotność Activity Based Costing w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zorientowanie organizacji na procesy. Rozwijane są coraz nowocześniejsze techniki zarządcze, czego przykładem mogą być TQM, benchmarking, just in time, reengineering, które pomagają wspomagać procesy decyzyjne w organizacjach. W tych okolicznościach wymagane są coraz bardziej precyzyjne dane dotyczące wyników operacyjnych. ABC dostarcza rzeczywistych danych...

Read more
no. 7/2005

Co to znaczy wydziałowa Strategiczna Karta Wyników

Nasze przedsiębiorstwo przygotowuje się do wdrożenia Strategicznej Karty Wyników. Przechodzimy różnorodne szkolenia z tego zakresu, jak również studiujemy książki. Analizując dostępną literaturę fachową z tego obszaru zidentyfikowałem pojęcie wydziałowej Strategicznej Karty Wyników. Czy mogę prosić o pogłębioną analizę tego zagadnienia?

Mariusz K., Warszawa

Read more
no. 7/2005

Jakie znaczenie ma controlling w zarządzaniu jakością

Zarówno controlling, jak i zarządzanie jakością są pewnymi systemami w przedsiębiorstwie. Oba rozwiązania składają się z określonych elementów i powiązań pomiędzy nimi, oba również są złożone. Każdy z nich realizuje osobny zestaw celów. Jakie znaczenie ma controlling w zarządzaniu jakością?

Jacek G., Zamość

Read more
no. 7/2005

W jaki sposób przeprowadzić proces budżetowania

Read more
no. 7/2005

Opis systemu informacyjno‑decyzyjnego zakładu produkcyjnego

Celem V części cyklu jest syntetyczne zaprezentowanie systemu informacyjno-decyzyjnego wdrożonego w zakładzie produkcyjnym na podstawie metodologii identyfikacji i analizy działań. Pokazuje ona najważniejsze procedury i formularze, przy jednoczesnym wskazaniu przydatności decyzyjnych, uzyskiwanych za ich pośrednictwem, informacji.

Read more
no. 7/2005

Nowoczesne narzędzia analizy danych w Excelu ‑ OLAP

Dostawcy systemów informatycznych, dzisiaj można to już powiedzieć jasno i otwarcie, przegrali pewną bitwę. Od wielu lat bowiem usiłowali stworzyć w swoich systemach narzędzia, które pozwalałyby łatwo analizować gromadzone w tych systemach dane. Powstawały dziesiątki specjalizowanych „edytorów raportów”, a i tak, ku wielkiemu niekiedy zdziwieniu wdrożeniowców, użytkownicy pieczołowicie przepisywali...

Read more

Advertisement