Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2019

CiRZ_04_2019.jpg

Modele predykcyjne jako narzędzia optymalizacji procesów w CUW

Teorie zarządzania, które jeszcze nie tak dawno wbijano do głowy studentom wyższych uczelni i które obowiązywały przez wiele dekad, skupiały się na budowie długofalowej przewagi konkurencyjnej. W miarę rozwoju rynków i technologii konieczne stało się ich redefiniowanie. Postępy i zmiany rynkowe są tak szybkie, że trudno mówić o stałym otoczeniu rynkowym, jak to miało miejsce jeszcze 10 lat temu, a stała przewaga konkurencyjna praktycznie nie jest możliwa do osiągnięcia. Dlatego też bardziej niż czynniki ją budujące, liczy się zdolność organizacji do reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu. Nabycie tej zdolności wymaga zmiany sposobu myślenia, zupełnie innej organizacji, elastyczności, zwinności, co wiąże się z umiejętnością przewidywania różnych scenariuszy oraz wdrażania szybkich zmian operacyjnych i biznesowych.

W osiągnięciu pozycji pierwszego, drugiego czy trzeciego na rynku przychodzi analityka predykcyjna. Miejscem, gdzie analityka predykcyjna powinna stać się fundamentem dla kreowania innowacji i wartości biznesowej są z pewnością Centra Usług Wspólnych. Osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem możliwości, jakie stwarza analityka predykcyjna nie tylko w CUW. Na pewno wiele uwagi w najbliższych wydaniach poświęcone zostanie temu zagadnieniu. Tymczasem zapraszam do lektury artykułu Serhieja Fuksa z AMA Institute pt.: „Modele predykcyjne jako narzędzia optymalizacji procesów w CUW”. Ponadto w numerze: Lean w usługach, zasada niepewności wg KIMSF 23 oraz histogramy i dynamiczne tabele w Excelu.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 4/2019

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości – aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Większość zmian ma charakter redakcyjny lub formalno-techniczny, aczkolwiek znalazła się również jedna zmiana merytoryczna. Polega ona na tym, że jednostki mogą sobie wybrać standardy rachunkowości,...

Read more
Open access no. 4/2019

Waluty wirtualne – kryptowaluty

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniały do tej pory specyfiki transakcji z użyciem tych walut. Powodowało to wiele wątpliwości interpretacyjnych przy opodatkowaniu dochodów z obrotu kryptowalutami.

Read more
Open access no. 4/2019

Będzie łatwiej założyć spółkę i pozyskać kapitał

Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” polskich pomysłów za granicę – takie są cele ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). W Sejmie, odbyło się pierwsze czytanie projektu tej ustawy. Projekt nowelizacji KSH, który zakłada nowy rodzaj spółki, został skierowany do prac w nadzwyczajnej komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

Read more
no. 4/2019

O niepewnościach podatkowych według KIMSF 23

CiRZ_4_37.jpg

Interpretacja nr 23 Komitetu ds. Interpretacji MSSF, opublikowana 7 czerwca 2017 r. pt.: „Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego” weszła w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2019 r. lub później. Wyjaśnia ona problematyczne kwestie związane z ujęciem w sprawozdaniu finansowym niepewności dotyczącej zatwierdzenia przez organy podatkowe określonego...

Read more
no. 4/2019

Narzędzia zrównoważonej rachunkowości przedsiębiorstw – na przykładzie podmiotów gospodarki komunalnej

CiRZ_4_41.jpg

System rachunkowości w warunkach zrównoważonego rozwoju jest tematem wciąż aktualnym i ważnym w świetle zachodzących zmian w funkcjonowaniu gospodarek oraz postrzeganiu roli rachunkowości. Wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju narzucił konieczność wypracowania przez systemy rachunkowości nowoczesnych metod w zakresie raportowania danych dla interesariuszy i w sposobach ich realizacji. Naturalną...

Read more
no. 4/2019

MSSF 9 ‑ Instrumenty finansowe

CiRZ_4_45.jpg

Od stycznia 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej, m.in. związane z rachunkowością instrumentów finansowych, któremu został poświęcony stosunkowo nowy MSSF 9 Instrumenty finansowe. Nowe regulacje mogą być istotne zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla przedsiębiorców korzystających z kredytów jako formy finansowania działalności.

Read more
no. 4/2019

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

CiRZ_4_7.jpg

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria...

Read more
no. 4/2019

Lean w usługach?

CiRZ_4_29.jpg

Myśląc o optymalizacji procesów za pomocą metodologii Lean, większość z nas wyobraża sobie usprawnienia na magazynie czy na produkcji, gdzie celem jest redukcja zapasów, eliminacja defektów czy skrócenie czasu przezbrojenia. Ale przecież w biznesie, a nawet w samych fabrykach, znajdziemy całą gamę procesów, które nie są „fabryczne”, tylko usługowe, np.: HR, księgowość, audyt itd. Pytanie brzmi – czy...

Read more
no. 4/2019

Histogram w Excelu ‑ o wizualnym prezentowaniu rozkładu danych

CiRZ_4_13.jpg

W artykule przedstawiono zasady tworzenia histogramów i możliwości prezentowania za ich pomocą rozkładu danych. Przedstawiona została procedura tworzenia histogramów z uwzględnieniem możliwości i funkcji Excela od 2016 r., ale również jego wcześniejszych wersji.

Read more
no. 4/2019

Dynamiczne tabele ‑ wykorzystanie listy rozwijanej

CiRZ_4_18.jpg

Lista rozwijana jest bardzo wygodnym narzędziem, które pomaga ograniczyć zakres danych wprowadzanych do komórki. Może być wykorzystywana przy budowaniu paneli zarządczych, pulpitów menedżerskich czy też innych zestawień, które wymagają szybkiej zmiany prezentowanych informacji.

Read more
no. 4/2019

Kij czy marchewka? Nowe przepisy o cenach transferowych w 2019 r. (cz. 2)

CiRZ_4_24.jpg

W poprzednim wydaniu omówiono zmiany i nowe regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które można ocenić jako korzystne dla większości podatników. W bieżącym wydaniu uw aga zostanie poświęcona zmianom, które generują istotne ryzyko podatkowe dla podmiotów powiązanych, a dla członków zarządów spółek ryzyko odpowiedzialności osobistej.

Read more

Advertisement