Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2009

i48.2009.004.000.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

Open access no. 4/2009

Bank Centralny

Read more
Open access no. 4/2009

Oczekiwania płacowe finansistów spadły

Chociaż wskutek kryzysu pensje księgowych i finansistów spadły o 10-20%, rynek pracy tych specjalistów jest najmniej wrażliwy na zmiany. Mimo to niełatwo pozyskać utalentowanych specjalistów i menedżerów. Kandydaci czują się niepewnie i niechętnie podchodzą do zmiany pracy.

Read more
Open access no. 4/2009

XVII Kongres Controllerów ‑ stanowcze "nie" dla kryzysu

Już od 17 lat praktycy controllingu z całej Polski spotykają się na organizowanych przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku kolejnych edycjach Kongresu Controllerów, aby chłonąć wiedzę i wymieniać się doświadczeniami. Tegoroczny zjazd odbędzie się we Władysławowie (Hotel Velaves SPA & Resort) w dniach 20-22 maja 2009 r. Mottem konferencji jest: „Kształtowanie przyszłości w trudnych...

Read more
Open access no. 4/2009

Gospodarka Polski

Read more
Open access no. 4/2009

Zlot Finansowy SAP 2009

W dniach 24-25 lutego 2009 r. w Wiśle odbył się Zlot Finansowy SAP 2009. Było to już szóste z cyklu dorocznych spotkań środowiska finansowego spotkanie, adresowane do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów działów controllingu i planowania oraz specjalistów z obszaru IT wspierających działy finansowe we wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Read more
Open access no. 4/2009

Business Intelligence bez hurtowni danych

Z raportów DM Review i IDC Business Intelligence Survey wynika, iż 25% przedsiębiorstw potrzebowało na wdrożenie systemu klasy Business Intelligence 6-11 miesięcy, a 23% - 12-17 miesięcy. Jeszcze więcej respondentów (27%) przyznało się do 18-48 miesięcy. Czasami tego typu projekty potrafią rozciągać się do nawet kilku lat. Takich firm będzie jednak coraz mniej.

Read more
Open access no. 4/2009

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
no. 4/2009

Fazy rozwoju controllingu ‑ wyniki badań

Celem prezentowanego w tym opracowaniu badania była ocena stopnia zaawansowania systemu controllingu w wybranych polskich przedsiębiorstwach oraz określenie jego faz rozwoju. Badania przeprowadzono w wybranych firmach działających na terenie całego kraju.

Read more
no. 4/2009

Controlling i ludzie

Tegoroczna wiosna jest bardzo trudna dla wielu polskich przedsiębiorstw. Ciężkie czasy dla firmy to dobra passa dla controllingu. Teraz można się wykazać: uaktualnianie planów, założeń, odkrywanie nowych scenariuszy działania, modelowanie zapotrzebowania na gotówkę, analizy uwzględniające koszt kapitału itd. Dla ekspertów controllingu wielu firm taka praca jest już od dawna standardem. Mają wdrożone...

Read more
no. 4/2009

Visual Business Mapping w firmie Mostar

Studium przypadku: Opracowanie to prezentuje wdrożenie, którego celem było doprowadzenie do wzrostu efektywności zarządzania w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunikacyjnego Mostar Sp. z o.o. Jako punkt wyjścia w przeprowadzonym projekcie doradczym zostało przyjęte założenie, iż na efektywność zarządzania składają się: sprawność i przede wszystkim skuteczność. Sprawność zarządzania rozumiana jest tutaj...

Read more
Open access no. 4/2009

Gotowi do poświęceń

Czy można motywować pracowników bez systemu premiowego? Głos w dyskusji zabiera P. Williams, specjalista do spraw rachunkowości.

Read more
Open access no. 4/2009

Informatyczny lek na kryzys

Co nowego zaoferują użytkownikom systemy Business Intelligence (BI) w najbliższej przyszłości? Tendencje rozwojowe przedstawia D. Stodder z Ventana Research.

Read more
no. 4/2009

Siedem grzechów głównych budżetowania

Dlaczego w niektórych przedsiębiorstwach nie ma budżetowania? Motywacje do tego, aby zaniechać budżetowania, mają dwa różne źródła. Jedno wypływa z braku świadomości budżetowej i wiedzy, jakie korzyści mogą z niego wynikać. Drugie zaś z posiadania tej świadomości, a w szczególności jak transparentny system informacji może przeszkadzać w realizacji interesów, niekoniecznie przedsiębiorstwa.

Read more
no. 4/2009

Czy dźwignia operacyjna prawdę ci powie

Obecny kryzys stawia wiele przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. Wymaga to ze strony menedżerów podejmowania wielu niełatwych decyzji. Niestety, emocje na rynkach finansowych przenoszą się w zbyt łatwy sposób na obszar zarządzania przedsiębiorstwami. Sprawia to, że w reakcji na bieżącą sytuację decyzje podejmuje się szybko, chaotycznie, bez analizy i nie zawsze racjonalnie.

Read more
no. 4/2009

Kryzys przetrwają najinteligentniejsi

Nikt nie potrafi przewidzieć, jak głęboki i długotrwały będzie kryzys gospodarczy. Z pewnością nie będzie on jednak tak krótki, aby można było go przeczekać, nie podejmując żadnych działań zaradczych. Bez względu na niesprzyjające warunki trzeba będzie prowadzić działalność i zarabiać pieniądze. Jakie kompetencje będą decydowały o powodzeniu?

Read more
Open access no. 4/2009

Controller w centrum uwagi

Jak powinien postępować controller, aby jego głos był słyszalny w przedsiębiorstwie? Doświadczeniami dzieli się R. Hichert - profesor, menedżer i specjalista do spraw komunikacji biznesowej.

Read more
no. 4/2009

Zastosowanie rachunku kosztów działań w szpitalu

Studium przypadku: Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, w tym finansami, majątkiem trwałym, personelem, jakością, a także zawieranie umów o świadczenia zdrowotne, to działania, które potrzebują dobrych informacji ekonomicznych i medycznych. Podstawowym celem opracowania jest opis postępowania związanego z wprowadzeniem rachunku kosztów działań w zakładach opieki zdrowotnej.

Read more
no. 4/2009

Mierniki w Strategicznej Karcie Wyników

Strategiczna Karta Wyników jest narzędziem, które wpisuje się w dwóch wymiarach zarządzania przedsiębiorstwem: strategicznym i operacyjnym. Pierwszym wymiarem jest możliwość przedstawienia kluczowych kierunków rozwoju organizacji oraz ich wzajemnych powiązań. Atutem Karty jest sparametryzowanie na poziomie procesów obranych przez firmę kierunków strategicznych. W połączeniu z perspektywą czasową wskazuje...

Read more
no. 4/2009

Kwalifikacje controllera

Problem: W naszym przedsiębiorstwie wdrażamy właśnie system do budżetowania i controllingu. Planujemy również zatrudnić pracownika na stanowisko specjalisty ds. controllingu. Jakie powinien on mieć kwalifikacje?

Read more
no. 4/2009

Komórki controllingu w przedsiębiorstwach

Problem: W jednej z pozycji literaturowych z zakresu controllingu przeczytałem informację, iż dział controllingu, z racji realizowanych funkcji, powinien składać się z dwóch podstawowych komórek: komórki rachunkowości zarządczej oraz komórki controllera. Jak to się ma do praktyki polskich przedsiębiorstw? W większości przypadków mamy do czynienia albo z działem controllingu, albo też stanowiskiem controllera....

Read more
no. 4/2009

Narzędzia wspierające zarządzanie zdecentralizowane

Problem: Nadchodzi taki moment w rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy jego rozmiary nie pozwalają na dalsze zarządzanie w sposób scentralizowany. Zwiększająca się kadra pracownicza, nowe działania podejmowane w firmie czy obsługa dodatkowych rynków i klientów wymaga przekształceń w systemie zarządzania. Zainicjowanie procesu decentralizacyjnego staję się koniecznością. Często jednak nie wiadomo, po jakie...

Read more
no. 4/2009

Na co zwracać uwagę podczas audytu hurtowni danych

Problem: W dobie obecnego kryzysu finansowego firmy zwracają uwagę na wielkość i charakter ponoszonych wydatków. Jednym z obszarów, w których można poszukiwać poprawy efektywności ponoszonych wydatków, jest optymalizacja sfery raportowania, a w szczególności przegląd posiadanej infrastruktury raportowej (sprzęt, aplikacje, ilości raportów, zakres przechowywanych danych itd.) - hurtownia danych. Proszę...

Read more

Advertisement